การศึกษาทางเลือกและการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาทางเลือก

การศึกษาทางเลือกและการศึกษาตามอัธยาศัย

                         ได้อ่านบทความของท่านคุณหญิงกษมา ที่ลงตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์คอมชัดลึก ฉบับวันที่ 5 มกราคมคือวันนี้  ใจความตอนหนึ่งได้กล่าวถึง การศึกษาทางเลือกและการศึกษาอัธยาศัย ใจความกล่าวถึงการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 ที่ท่านกำลังดำเนินการผลักดันในฐานะประธานคณะทำงานขณะนี้ ได้กล่าวถึงเด็กต้องออกกลางคันด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ทำอย่างไรให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสได้เรียนอย่างน้อย 12 ปี

               จากประสบการณ์ที่เป็นครูและผู้บริหารอยู่ในขณะนี้ เห็นภาพจำนวนหนึ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านคุณหญิงกษมากำลังพูดถึง นั่นคือ เด็กที่มีความบกพร่องที่เรารู้จักกันในแวดวงการศึกษาว่า "เด็ก LD."เด็กกลุ่มนี้บางคนเรียนในระบบไม่ได้ผลเลย  แต่ถูก"การศึกษาภาคบังคับ"  กำกับเอาไว้ให้เขาเหล่านั้นอยู่ในระบบ เราต้องยอมรับความจริงว่า สังคมต่างจังหวัดหรือบ้านนอกชายขอบของสังคม โรงเรียนโสตศึกษาก็ดี โรงเรียนปัญญาอะไรก็ดี ไม่สามารถรองรับเด็กเหล่านี้ได้ทั่วถึงนัก ส่วนใหญ่ก็ส่งเข้าไปเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ณ โรงเรียนใกล้บ้านนั่นเอง  เด็กบางคนส่อแววความสามารถบางอย่างแต่ไม่มีสถาบันรองรับ เช่น บางคนส่อแวว ชอบเสริมสวยบ้าง ชอบรำ/นาฎศิลป์บ้าง ชอบทำกับข้าวบ้าง    เด็กเหล่านี้ภาคการศึกษามีพื้นที่เฉพาะเพื่อติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

              เป็นไปได้หรือไม่ จะจัดให้มีการศึกษาทางเลือก เพื่อให้เด็กLD ได้มีช่องทางเรียนรู้วิชาชีพมากกว่าวิชาการตามระบบที่เป็นอยู่ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นค้นพบตนเองและมีวิชาชีพสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองได้ตามอัตภาพ

              สำหรับเด็กที่ออกกลางคัน การศึกษาระบบอัธยาศัย จะเข้าไปดูแลกลุ่มนี้ได้อย่างไร  ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายคนทำงานแวดวงการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษารอบ 2  ท่านคุณหญิงกษมา ได้วาดหวังให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมให้อย่างจริงจัง  ในทางปฏิบัติ

ภาคประชาชนตามบ้านนอกต่างจังหวัดแล้ว แทบไม่มีพลังมากนักเลย หลายครั้งที่ผ่านมาเรามักได้ยิน"ทุนทางสังคม"  ที่ในอดีตสังคมไทยมีค่อนข้างมาก แต่ด้วยการพัฒนาประเทศที่เน้น"ทุนนิยม"แถมเป็นทุนนิยมบริโภคสุดโต่งด้วยได้ทำลาย"ทุนทางสังคม"ลงอย่างสิ้นเชิง  จึงไม่ง่ายเลยที่จะให้ภาคประชาชนมีพลังช่วยผลักดันการปฏิรูปการศึกษารอบ 2

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)