กีฬาครู

กีฬาสร้างมิตรภาพ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553

ที่โรงเรียนได้จัดกีฬาเพื่อประสานความสามัคคี ระหว่างครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพราะจะได้เป็นการประสานความร่วมมือในหมู่คณะ การพบปะระหว่างครูผู้ใหญ่กับครูผู้น้อย และให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิผลมากขึ้น

ประโยช์ของการเล่นกีฬา
การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ที่พอดีอยู่เสมอ จะมีผลดีต่อ
ร่างกาย ดังนี้

1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น หลอด
เลือดมีความยืดหยุ่นตัวดี ชีพจรขณะพักลดลง ซึ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพสำรองของหัวใจดีขึ้นสามารถทำงานได้ดี
2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยืดตัวได้ดี ปอดแข็งแรง
3. ระบบกล้ามเนื้อ แข็งแรง
4. ระบบโครงกระดูก กระดูกข้อต่อแข็งแรง ข้อต่อเคลื่อน
ไหวได้ดี
5. ประโยชน์ทั่วไป
    5.1 ทำให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
    5.2 ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพ ในด้านความทนทาน แข็ง
          แรง อ่อนตัว ว่องไว และการทรงตัวดี สามารถทำงาน
          ต่างๆ ได้มากขึ้น ความเหนื่อยมีน้อยลง กระฉับกระเฉง
         ไม่อ่อนเพลีย
   5.3 มีโอกาสบริหารร่างกายได้ทุกส่วน ช่วยควบคุมน้ำหนัก
         ตัวและทรวดทรง
   5.4 ช่วยลดไขมัน และน้ำตาลในกระแสเลือด
   5.5 นอนหลับสบายลดความตรึงเครียดในสมอง
   5.6 ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น ขับถ่ายสบาย ท้องไม่ผูก
   5.7 จิตใจผ่องใส แก้อาการหงอยเหงา เซื่องซึม
   5.8 มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้าง
         สรรค์ที่ดี
   5.9 พลังทางเพศดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กีฬาครูและบุคลากรความเห็น (0)