บุญกลั่นมาเป็นบารมี

จินตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุญกลั่นมาเป็นบารมี

สวัสดีค่ะ      ต่อ จากตอนที่แล้วที่ได้พุดคุยเรื่องบุญไป  วันนี้จะขอนำเสนอทางมาแห่งบุญมีถึง 10 ประการ เมื่อเราทำบุญอย่างหนึ่งอย่างใดใน 10 ประการต่อไปนี้  บุญก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา

  1. ทานมัย  บุญจากการทำทาน
  2. สีลมัย    บุญจากการรักษาศีล
  3. ภาวนามัย  บุญจากการเจริญสมาธิภาวนา
  4. อปจายนมัย  บุญจากการอ่อนน้อมถ่อมตน
  5. ไวยาวัจมัย   บุญจากการช่วยเหลือการงานที่ถูกที่ควร
  6. ปัตติทานมัย  บุญจากการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น
  7. ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนา
  8. ธัมมัสสวนมัย  บุญจากการฟังธรรม
  9. ธัมเทสนามัย  บุญจากการแสดงธรรม
  10. ทิฏฐุชุกัมม์   บุญจากการทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริง  

            ทุกครั้งที่ทำความดี  เช่น  ให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนา  จะเกิดกระแสบุญมารวมกันเข้าเป็นดวงบุญ   ซึ่งมีอานุภาพดึงดูดสมบัติทั้ง  3  คือ  รูปสมบัติ  ทรัพย์สมบัติ   คุณสมบัติ   ให้เกิดขึ้นกับเรา

           อานุภาพบุญนั้นยิ่งใหญ่สุดประมาณ  ช่วงไหนเรามีบุญมาก  และบุญกำลังส่งผล  สมบัติต่างๆ  ก็จะหลั่งไหลมาหาเรา แต่เมื่อไรเรามีบุญน้อยหรือหมดบุญ  สมบัติที่มีอยู่ก็จะค่อยๆ  ลดน้อยลงไป  เพราะไม่มีบุญที่จะดึงดูดสมบัติมาได้ดังเดิม  และเมื่อเราทำความชั่ว  มีความโลภหรือความตระหนี่เกิดขึ้น  ก็จะเกิดกระแสกิเลสขึ้นมาผลักสมบัติทั้ง 3 ให้พลัดพรากจากเราไป

         คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์   ขนนกยูง   ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย  เคยกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า  “บุญเปรียบเสมือนน้ำในคลอง   บาปเสมือนตอที่อยู่ใต้น้ำ  ชีวิตเปรียบเสมือนเรือที่แล่นไปบนน้ำ  ถ้ามีบุญมากก็เหมือนน้ำในคลองมาก  บาปอกุศลที่เปรียบดังตอที่อยู่ใต้น้ำก็ทำอะไรไม่ได้เรือก็แล่นไปได้อย่างสะดวกเหมือนชีวิตที่ราบรื่นก้าวหน้า   แต่ถ้าบุญน้อยก็เหมือนน้ำน้อย  ตอก็ผุด  เรือก็ติดตอ  จะประกอบธุรกิจการงานใดๆ ก็ติดขัดไปหมด”  นี้ก็คำพูดของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์   ขนนกยูง  

       บุญคือมิตรแท้ติดตามไปถึงภพหน้า

         บุญที่คนเราทำไว้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงา   ไม่ได้สูญหายไปไหน  และจะส่งผลมากมายเกินคาด  คล้ายกับการที่เราปลูกผลไม้  เมล็ดผลไม้เพียง  1 เมล็ด  เมื่อนำ  มาปลูกจนโตเต็มที่ก็จะให้ผลครั้งละมากมาย  และเก็บผลได้นานหลายปี  “บุญ” แม้ทำเพียงครั้งเดียวก็ให้ผลมหาศาล  และสามารถนำไปใช้ได้ข้ามภพข้ามชาติ  บาปก็เช่นกัน  ทำเพียงครั้งเดียวก็ส่งผลร้ายข้ามภพข้ามชาติ

          ดังนั้น  บุญจึงเป็นมิตรแท้ที่จะตามคุ้มครองเราไปทุกภพทุกชาติ  คอยสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งมวล  ทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพย์สมบัติ  และนิพพานสมบัติ  ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมิตรสูตร  ว่า 

           พวกเกวียนพวกโคเป็นมิตรของคนเดินทาง  มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน  สหายเป็นมิตรของคนผู้มีธุระเกิดขึ้นเนืองๆ บุญที่บุคคลได้ทำไว้เป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า

             บุญกลั่มเป็นบารมี

                 บารมี  คือ  คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงยิ่ง  ในแง่ของการปฏิบัติ   บารมี  คือ  บุญที่มีคุณภาพพิเศษอันเกิดจากการทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปสร้างบุญนั้นมา 

               บารมี  มี  10  ประการ  หรือที่เรียกว่า  บารมี 10 ทัศ  คือ

                                1.ทานบารมี 

                                2.ศีลบารมี

                                3.เนกขัมมบารมี

                                4.ปัญญาบารมี

                                5.วิริยบารมี

                                 6.ขันติบารมี

                                 7.สัจบารมี

                                 8.อธิษฐานบารมี

                                 9.เมตตาบารมี

                                10.อุเบกขาบารมี

                บารมี  ซึ่งมีอนุภาพมหาศาลยิ่งกว่าบุญ  และจะคอยสนับสนุนเราให้ประสบความสุขความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา   ดังที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) เคยกล่าวไว้ว่า

                “…บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น  เมื่อบริจาคบ่อย  ครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ  1  คืบ หรือขนาดเท่าดวงจันทร์แล้ว ดวงบุญนั้นจะกลั่นตัวเองเป็นบารมีที่เรียกว่า  ทานบารมี”

                คงพอจะเป็นแนวทางในการทำบุญได้นะค่ะ  สำหรับเรื่องการทำบุญมีมากมาย แต่ดิฉันได้ยกมาเพียงเล็กน้อยเท่าที่ปัญญาจะเข้าใจ  ขอบคุณท่านที่ติดตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตออกแบบได้ความเห็น (1)

ขอบคุณครับ

จะต้องกลั่นเป็นบารมีบ้างนะ จะได้มีทั้งบุญและบารมี อิอิ