จินตนา

จินตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู
Usernamejintana53
สมาชิกเลขที่140442
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

 เกิดวันอาทิตย์  ที่  18  มกราคม  2519  บ้านหนองครก   ตำบลโพนทราย

 อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

-ประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านโพนทราย

-มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

-มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

-ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน ปี 2553

กำลังศึกษาปริญญาโท สาขา  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

-รับราชการครู บรรจุครั้งแรกที่  โรงเรียนบ้านดูกู  จ.นราธิวาส 17 พ.ค. 2547

- ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านขอนแตก จ.สุรินทร์  1  มิ.ย  พ.ศ. 2548

-ปัจจุบันอยู่ที่โรงเรียนทรายทองวิทยา