ตามคำเรียกร้องที่แจกใบความรู้ไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นการบ้านครับมีทั้งหมด 7 ครั้ง แต่ตอนนี้มีครั้งที่ 1-3 ยังเหลือ 4 ครั้ง ทำเสร็จแล้วปรินซ์ออกมาส่งครูนะครับ พิมพ์ก็ได้ เขียนก็ดี มีให้เลือกส่วนที่เหลือจะทยอยลงบล็อกให้ครับ
       - การบ้านครั้งที่ 1 คลิก
- การบ้านครั้งที่ 2 คลิก
- การบ้านครั้งที่ 3 คลิก