saknarin sirburom

น้ำดื่ม มีวันหมดอายุด้วยหรือ

น้ำดื่ม "เก่า" ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคแต่อย่างใด แต่เหตุผลที่บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เลือกที่จะระบุ วันหมดอายุไว้บนผลิตภัณฑ์ของตน ก็เพื่อให้ ผู้บริโภคมั่นใจว่าพวกเขาได้ซื้อสินค้าที่ใหม่ สด ถูกสุขอนามัย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า บริษัทที่ระบุ วันหมดอายุ ย่อมได้เปรียบเหนือบริษัทคู่แข่ง ที่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

ในความเป็นจริงการเสื่อมสภาพที่สำคัญของน้ำดื่มน่าจะมีอยู่เพียงประการเดียว คือ การสูญเสียก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้น้ำดื่ม เป็นฟองฟู่ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบริษัท เปอริเอ้ อธิบายว่า น้ำดื่มบรรจุขวด ส่วนใหญ่ จะระบุวันหมดอายุไว้สองปีหลังจากวันผลิต เพราะว่าภาชนะบรรจุบางประเภทจะเสื่อมสภาพ เมื่อถึงเวลานั้นโดยเฉพาะขวดพลาสติก ซึ่งอาจทำให้รสชาติของน้ำเสียไป ตัวน้ำดื่มเองนั้นไม่เสื่อมสภาพ แต่อย่างใด ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในสหรัฐฯ บางราย ยืนยันว่า ถ้าเก็บรักษาน้ำดื่มบรรจุขวดให้พ้นจากอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด น้ำดื่มบรรจุขวดจะไม่มีวันหมดอายุเลย


วันหมดอายุ ยังช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า น้ำดื่มอัดก๊าซ ที่ซื้อมาจะยังเป็นฟองฟู่ เมื่อเปิดออกดื่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถซึมผ่าน ภาชนะบรรจุพลาสติกออกไปได้ ด้วยเหตุนี้ เบียร์จึงผลิตออกจำหน่ายในกระป๋องอะลูมิเนียมและขวดแก้ว แทนที่จะเป็นภาชนะพลาสติก


สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดของไทย ซึ่งคุณภาพดีบ้างไม่ดีบ้างนั้น เคยมีผู้ร้องเรียนว่าน้ำดื่มบางยี่ห้อ มีตะไคร่อยู่ที่ก้นขวด บริษัทผู้ผลิตให้คำตอบว่าน้ำดื่มบรรจุขวด แม้จะผ่านการกรองมาอย่างดี ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าปล่อยให้ถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดตะไคร่ได้ บางบริษัทจึงระบุ วันหมดอายุ ไว้ด้วยเพื่อกันไม่ให้ เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บูรณาการความเห็น (0)