การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Lin Hui
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสอง ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง เน้นการพัฒนาชุมชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนโดยตรง

รู้เขารู้เรา  คือการเข้าถึง เข้าใจ จึงพัฒนา การจะพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากผู้ที่จะเข้าไปพัฒนายังขาดการพัฒนา ยังขาดข้อมูลยังไม่เข้าใจสภาพพื้นที่ ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล ยังขาดองค์ความรู้ที่พอเพียงในการจะเข้าไปพัฒนาชุมชนนั้นๆ  แต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และคนในพื้นที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ตต้องรู้เขาให้ได้เสียก่อน เมื่อรู้เขาแล้ว ต้องกลับมารู้เรา คือศักยภาพของตัวเอง ใช่ว่าทุกคนจะมีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน  จำเป็นต้องหาพันธมิตร เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ จะทำการสิ่งใดย่อมต้องประสงค์ จึงบังเกิดผลอย่างแท้จริง ยิ่งกว่านั้นจำเป็นต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ จนมั่นใจว่าคนในชุมชน มีความเข้มแข็งสามารถยืนบนขาตัวเองอย่างมั่นคง  แล้วส่งเสริมคนเหล่านี้ ไปช่วยพัฒนาชุมชนอื่นๆ ..ต่อไป

รู้เขาอีกอย่าง คือเข้าให้ถึงหัวใจเขา ในสภาวะที่ขาดไปเสียหมดเกือบทุกอย่าง มันไม่ง่ายหรือยากเกินไป หากตั้งใจที่เรียนรู้กันและกัน ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาด  และให้กำลังใจอยู่เคียงข้างให้ความมั่นใจ พร้อมจะสู้ด้วยกัน

ปัญหาที่สำคัญ อย่างหนึ่ง หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่โคราช เกาตรกรเสียหายอย่างสาหัส ขาดแคลนพันธุ์ข้าว หลินฮุ่ยไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้ จึงไปหาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ นำไปให้เกษตรกร ที่มีความพร้อม ที่รับพันธุ์ข้าว ไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ ให้พอเพียงต่อชุมชน  พร้อมองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์  เพื่อให้ชุมชนมีข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ  และขยายพันธุ์ข้าวไว้ปลูกในฤดูการต่อไปให้เพียงพอและยั่งยืน  พร้อมๆ กับการ ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคข้าว จากข้าวขาวขัดสี เป็นข้าวไม่ขัดสี ข้าวกล้อง และข้าวกล้องมะลิแดงที่คุณค่าทางอาหารสูง เป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพไปในตัวค่ะ นีคือแนวทางหนึ่งที่อาม่าหลินฮุ่ยตั้งใจเข้าไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย สี่ชุมชน

วันนี้ได้มอบพันธุ์ข้าวมะลิแดงให้หมอหยกไปช่วยขยาย พันธุ์ข้าวฯ ในพื้นที่นาเกษตรอินทรีย์ เป็นการช่วยอาม่า เพื่อให้มีพันธุ์ข้าวในปีหน้าอีกค่ะ

1 of 10 Back to Album · My Photos

Click on people’s faces in the photo to tag them.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ Lin Huiความเห็น (2)

 • 1. เป็นภาพ เงาดำ บนส้มแดง
 • เป็นภาพแปลง เปลี่ยนไป ตามใจปรับ
 • เป็นภาพลวง หากว่าเห็น ความเร้นลับ
 • น้อมคำนับ ในความคิด ของทุกคน
 • 2. เป็นภาพสี ส้มแดง รูปเงาดำ
 • เป็นภาพแทน ถ้อยคำ ย้ำเหตุผล
 • ว่ามุมมอง หลายมุม ประชุมชน
 • ย่อมหลากล้น ผล-เหตุ-เจตนา
 • 3. ร่วมชุมชน gotoknow ไม่นานนัก
 • รู้ว่าเป็น ชุมชนรัก อนรรฆค่า
 • ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ เสริมปัญญา
 • ดีกว่ามา ทะเลาะกัน...ชาติบรรลัย
 • -ปณิธิ ภูศรีเทศ- (ภาพ:เส้นทาง ต.บึงพระ พิษณุโลก-ปณิธิ)
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ