เพลงลูกกรุงลูกทุ่งที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงลาวจ้อย


เพลงลาวจ้อยมีชื่ออื่นว่าเพลงลาวเซิ้ง หรือเพลงสร้อยแสงแดง หรือเพลงระบำไก่ หรือเพลงระบำไก่หมู่ ทั้งนี้เพราะเพลงนี้มีเนื้อร้องประกอบระบำไก่หมู่ ในบทละครเรื่องพระลอ ซึ่งมีเนื้อร้องของเพลงขึ้นต้นว่า “สร้อยแสงแดงพระพราย ขนเขียวลายระยับ” จึงเรียกว่าเพลงสร้อยแสงแดง หรือเพลงระบำไก่ หรือเพลงระบำไก่หมู่ ตามประวัติ หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณเป็นผู้แต่งทำนองเพลงลาวจ้อยเพื่อใช้ประกอบการแสดงละครเรื่องพระลอของคณะละครปรีดาลัย

ทำนองเพลงลาวจ้อย

---ด

รมชร

----

   -ม-ร

---ด

รมชร

มรดร

-ม-ช

 ---ม

ชลดช

---ม

  รดรม

--ชล

-ด-ร

มรดล

--ดช

---ล

-ชชช

-ช-ล

 ดรมล

--ชม

-ช-ล

--ชล

ดชชช

---ล

-ชชช

ชมรด

-ร-ม

----

   -ช-ร

มรดร

-ม-ด

ฟังเพลงลาวจ้อย

เพลงลาวจ้อย มีเกริ่นนำ คำร้องดัดแปลงมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ เป็นตอนที่ปู่เจ้าเขาเขียวสั่งให้ไก่แก้วไปล่อพระลอมาเพื่อให้พบกับพระเพื่อนพระแพง

(ร้องเกริ่น) ปู่กระสันถึงไก่ในไพรพฤกษ์ ปู่รำลึกถึงไก่ไก่ก็มา บ่รู้กี่คณากี่หมู่ ปู่เลือกไก่ตัวงาม ทรงทรามวัยทรามแรง

(ร้องลาวจ้อย) สร้อยแสงแดงพระพราย ขนเขียวลายระยับ ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายยงหงสบาท

ขอบตาชาดพระพริ้ง สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ ขานขันเสียงเอาใจ เดือยงอนใสสีระรอง

สองเท้าเทียมนพมาศ ปานฉลุชาดทารง ปู่ก็ใช้ให้ผีลง ผีก็ลงแก่ไก่

ไก่แก้วไซร้บ่มิกลัว ขุกผกหัวองอาจ ผาดผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน

เสียงขันขานแจ้วแจ้ว ปู่สั่งแล้วทุกประการ บ่มินานผาดโผนผยอง โลดลำพองคะนองบ่หึง

ครั้นถับถึงพระเรืองลอ ยกคอขันขานร้อง ตีปีกป้องผายผัน ขันเรื่อยเจื่อยไจ้ไจ้

แล้วไซร้ปีกไซร้หาง โฉมสำอางสำอาด ท้าวธผาดเห็นไก่ตระการ ภูบาลบานหฤทัย

ขับร้องโดยณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ (๒๕๑๑-๒๕๕๓) http://www.4shared.com/audio/fQiNgtKR/_online.htm

วง Bangkok Acoustic นำเพลงลาวจ้อยมาบรรเลงและขับร้องแบบยุคสมัยปัจจุบัน เนื้อร้องดัดแปลงให้แตกต่างไปจากแบบเดิมบ้าง http://www.4shared.com/audio/zuNT12sS/Bangkok_Acoustic_-_02_-_.htm

ฟังขลุ่ยเพียงออประชันขิมสายเพลงลาวจ้อย แบบไทย ๆ ไพเราะมากมาก http://www.4shared.com/audio/QoRULRG3/06_-_.htm

ฟังขุนอินเดี่ยวระนาดเพลงลาวจ้อย http://www.4shared.com/audio/enk0xV00/04-__-.htm

ฟังธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เดี่ยวขลุ่ยเพลงลาวจ้อย http://www.4shared.com/audio/GxBD1YvS/____-_07_-_.htm

ชมระบำไก่หมู่ http://www.youtube.com/watch?v=PyIVtyLFBAk

มีการดัดแปลงทำนองเพลงลาวจ้อยไปเป็นเพลงไทยสากลเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้มี ๖ เพลง คือ

(๑) เพลงไก่ฟ้า คำร้อง-ทำนอง ไสล ไกรเลิศ ชาญ เย็นแข และชรินทร์ นันทนาคร เคยร้องบันทึกแผ่นมาก่อน

“ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนอ หลอกให้พระลอ พบเลยก่อลำเค็ญ เที่ยวตามยากเย็น เพราะเป็นด้วยมนต์สุดา

ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนา โอ้เจ้าขวัญตา สวยสง่าไฉน ข้อยสู้ตามไป ถึงดงแดนไพรซอกซอน

โศกเอย บ่เคยพบเจ้า ข้อยหลงแต่เงา ข้อยเฝ้าครวญหาอาวรณ์ คิดไปใจข้อยสะท้อน ร้าวรอนมิวายอาวรณ์หวั่นใจ

ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามไฉน เจ้สอยู่หนใด ขอจงได้กู่ขาน อย่าทรมาน สงสารข้อยบ้างเถิดเอย”

แกรนด์เอ็กซ์ ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/8lMiuwYG/_-_.htm

ต้อมเรนโบว์ ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/l3xfRYLK/_-__.htm

(๒) เพลงสงขลา คำร้อง อิงอร ทำนอง สมาน กาญจนผลิน  (เพลงนี้ดัดแปลงทำนองบางส่วน)

“สงขลาฝั่งนที กลิ่นสารภียังตรึงเตือน แสงเดือนเตือนตรึงใจ สนแกว่งไกว ดูแสนงาม

เรือลำน้อยลอยตาม หน้าน้องงาม ละห้อยหา เสียงสน กระซิบสัญญา ฝากนภา ให้เตือนใจ

สั่งรักพี่ไว้ น้องมอบใจ ให้อาลัยหา พี่ไม่ลืมสงขลา เสียงสนที่เคยสัญญา ตราบจน ชั่วชีวา พี่สลาย”

ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/c5lJUraA/_-__.htm

ชรัมภ์ เทพชัย ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/7U6CKyvh/_-__.htm

อรวี สัจจานนท์ http://www.4shared.com/audio/-h9FUKaj/_-__.htm

(๓) เพลงรำวงสร้อยแสงแดง คณะสุนทราภรณ์

(หมู่ ญ) ชื่นหัวใจ หญิงชาย ต่างยิ้มพรายกรีดกรายร่ายรำ

(หมู่ ช) คู่ร้องเพลงบรรเลงเปล่งคำ เหล่าคู่รำก็รำกันไป

(พร้อม) จับคู่ให้สมคู่ หนุ่มสาวชื่นชูสมคู่ชื่นใจ ร้องรำสนุกสุขฤทัย ดั่งไปอยู่ในสวรรค์

(ช) สุขเสียงเพลงร้องไป เคลิบเคลิ้มใจดั่งในความฝัน

(ญ) ต่างเคล้าคลอพะนอคู่กัน ชื่นชีวันระเริงวิญญาณ์

(พร้อม) หนุ่มสาวก็รำร่าย ผู้หญิงผู้ชายพร้อมใจกันมา ทุกคนระรื่นชื่นอุรา ต่างพาคู่มาฟ้อนรำ

คณะสุนทราภรณ์ http://www.4shared.com/audio/cS2NmH8q/343-.htm

(๔) เพลงหงส์ปีกหัก คำร้อง-ทำนอง สุรพล สมบัติเจริญ

"โอ้เจ้าหงส์ฟ้าเอย แสนงาม เหตุไฉนถึงทรามทำตัวเย่อหยิ่งหนักหนา อวดเป็นหงส์ทอง ลอยฟ่องฟ้า เหยียดหยามปักษาพวกเดียวกันว่าต่ำเพียงดิน

ศักดิ์เจ้าเป็นหงส์ทอง โสภา แต่สกุลนั้นหนาเจ้ามีค่าเพียงปักษิณ อวดทะเยอทะยานเหินลอยสูงเยี่ยมเมฆินทร์ เหยียดหยามชาวดิน โบยบินข้ามหัวไม่กลัวเกรง

อย่าหยิ่งนักเลยนะเจ้า พลาดพลั้งจะเหงา ซบเซาเศร้าทรวงเอง เพราะเจ้านั้นไม่กลัวเกรง เหยียดหยามกันเองว่าเป็นปักษาที่ต่ำวงศ์

โอ้เจ้าหงส์ฟ้าเอย โสภี อย่าทะนงนักซี คิดดูให้ดีนะหงส์ หากลมบนพัดพา ฝนฟ้ากระหน่ำเปียกองค์ พลาดอาจถลาลง หงส์เอยปีกหักแล้วจะโทษใคร"

สุรพล สมบัติเจริญ ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/oWkKUUPO/01_.htm

http://www.youtube.com/watch?v=u6ZmXsArkDQ

สุรชัย สมบัติเจริญ ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/63MSrhbZ/__-_.htm

http://www.youtube.com/watch?v=bZ_w-IJfeyc&feature=related

ก๊อต จักรพันธ์ ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/t_ew0CAm/__-_.htm

http://www.youtube.com/watch?v=j36RfRleRDk

เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/l4NvfEAF/____.htm

(๕) เพลงทหารใหม่สั่งแฟน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

“ถึงวันสัญญา พี่ต้องขอลาขัญตาไปเป็นทหาร เพื่อศํกดิ์ศรีของชาย ยามที่ชาติต้องการ พี่เป็นชายชาญ ต้องลานงคราญจากไป

สองปีขวัญตา เจ้าอย่าลืมสัญญาที่เคยให้กับพี่ไว้  จะไม่ลืมรักเรา น้องเจ้าอย่าเปลี่ยนดวงใจ พี่จากเจ้าไกล หัวใจพี่ยังห่วงจอมขวัญ

อย่าลืมความหลังครั้งเก่า เมื่อครั้งที่เรา ได้ไปเที่ยววันสงกรานต์  สองเราตักบาตรร่วมขัน รดน้ำกันเมื่อวันสงกรานต์ผ่านมา

น้องเอยขวัญใจ เสาร์อาทิตย์ใดพี่ไม่อยู่เวรจะมา จากกันเพียงสองปี แล้วพี่จะกลับมาหา อย่าลืมขวัญตาสัญญาจะมาแต่งงาน”

ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง http://www.4shared.com/audio/-nvxR3_1/_-__.htm

(๖) เพลงบัวยั่วภมร ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

ไชยา มิตรชัย ร้องคู่ แอน มิตรชัย

http://www.patakorn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6

http://www.4shared.com/audio/--BF04xm/-___.htm

วิพล นาคพันธ์

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

อ่านบันทึกข่าวสารของวิพล นาคพันธ์ ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/toc

 

หมายเลขบันทึก: 416632เขียนเมื่อ 26 ธันวาคม 2010 09:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 02:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เป็นข้อมูลที่ยอดเยี่ยมมากครับ

ฟังเพลงของไชยากับแอน มิตรไชยแล้วเพราะมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี