บันทึกแรกของกิติยาภรณ์

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ กิติยาภรณ์  เบ็ญจทรัพย์ไพศาล  ชื่อเล่น  " แดง " คะ  รับราชการครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง อำเถอคูเมือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4  เป็นนิสิตนักศึกษา  ศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดิฉันเรียนไม่เก่ง  พูดไม่เก่ง  แต่มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่น ในการทำงานอย่างเต็มที มีความพยายามที่จะเรียนให้จบ  ทำIS ให้จบให้เร็วที่สุด  เพื่อเป้าหมาย ของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดีต่อไปนี้อนาคตให้ได้  ดิฉันของฝากท่าน อาจารย์ ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ด้วยนะคะ  ขอบพระคุณคะ

ขอแสดงความนับถือและเคารพยิ่ง

กิติยาภรณ์   บริหาร รุ่น 7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิติยาภรณ์ บริหารรุ่น7ความเห็น (1)

กิติยาภรณ์ บริหารรุ่น7
IP: xxx.143.172.54
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นิสิตปริญญาโท บริหารรุ่น 7 ดีใจมากคะ ที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์ แต่ ดิฉันเรียนไม่เก่ง แต่ มีความตั้งใจ และพยายาม มีความมุ่งมั่น ในเป้าหมายอย่างมากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหาร " คน " เพื่อให้ คนมีความสำเร็จ มี่ความสุข ทำอย่างไร ที่จะทำให้องค์กรในสถานศึกษา จะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข สามัคคี รักใคร ปรองดองกัน นี่คือนสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ในอนาคต ขอคำชี้แจงจากท่านอาจารย์ ด้วยนะคะ