ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวง (พระอารามหลวง)ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญที่สุดวัดหนึ่งของภาคใต้มีโบราณสถานที่สำคัญที่สุดคือ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ปลียอดทองคำเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนชาวใต้ตลอดมา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมืองประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดนอกจากตำนานที่กล่าวถึงการสร้างพระมหาธาตุซึ่งเขียนขึ้นจากคำบอกเล่าภายหลังเหตุการณ์จริงเป็นเวลายาวนานมากหลักฐานทางเอกสารที่ชัดเจนปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่า วัดนี้เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์อุปราชปักษ์ใต้ทรงอาราธนาพระสงฆ์จากวัดเพชรจริกมาดูแลรักษาวัดและคราวที่รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสเมืองนคร ได้โปรดพระราชทานนามวัดว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหารมีวิหารที่สำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่วิหารหลวงที่มีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอมวิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชื่อว่าพระศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานอยู่ วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) วิหารทับเกษตร ส่วนวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา

แหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุก แหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่ยื่นไปในอ่าวไทย บริเวณตอนบนสุดของอำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลในหรืออ่าวนคร เป็นชุมชนชาวประมงส่วนด้านอ่าวไทยเป็นหาดทรายยาวขนานไปกับทิวสนทะเลมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป ร้านอาหารริมหาดมีส่วนแสดงเหตุการณ์ในอดีตครั้งเกิดมหาวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียตเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ซึ่งทำให้ชาวแหลมตะลุมพุกสูญหายไปกว่า 1300 คน นับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งบรรยากาศชายทะเล ชิมอาหารทะเลสด ๆ และร่วมย้อนอดีตกันในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์จริง

วัดธาตุน้อย

วัดธาตุน้อย หรือวัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อ ท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง มีเนื้อที่ 46 ไร่ สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งนายกลับ งามพร้อม ถวายแด่พ่อท่านคล้าย ท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นใน ปี 2504 ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจำลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพียงแต่งย่อส่วนให้เล็กลงเป็นเจดีย์ ทรงลังกา ฐานด้านกวางด้านละ 27 เมตร สูง 70 เมตร องค์เจดีย์สีขาวเด่นส่วนปลียอดแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกทาสีขาว ช่วงกลางหุ้มโมเสด ช่วงยอดสุดหุ้มด้วยทองคำหนัก 400 บาท ขณะนี้สรีระพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ สถานที่นี้จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย

คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดวัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์, พระเจดีย์, พระพุทธไสยาสน์, รอยพระพุทธบาท, พระกัจจายนะ และ พระกวนอิมโพธิสัตว์ เป็นต้น

 

  ทะเลขนอม

ทะเลขนอม ท้องทะเลขนอมทั้งหมดซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ชายฝั่งทะเลที่มีภูมิลักษณ์สวยงาม โดยเฉพาะเมื่อมองจากทะเลเข้าหาฝั่ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าสนใจมากมาย และที่สำคัญทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจากฝั่ง เพียงออกเรือไปไม่นานก็ได้เห็นแล้ว ทะเลขนอมทางตอนเหนือถ้านับจากปากน้ำคลองขนอม เป็นแหล่งอาศัยของโลมาสีชมพู ที่มีเส้นทางหากินตั้งแต่อำเภอดอนสัก ผ่านทะเลขนอม จนถึงทะเลสิชล จึงสามารถพบเห็นได้บ่อยมาก จนสามารถจัดนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวออกไปชมโลมาในธรรมชาติกันได้เลยทีเดียว

ทะเลขนอม ยังมีภูเขาและเกาะที่มีสภาพธรณีสัณฐานที่สวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ อันเกิดจากหินชั้นที่แต่ละชั้นหินมีความแกร่งไม่เท่ากัน ทำให้เนื้อหินสึกกร่อนไม่เท่ากัน ภาพที่ออกมาจึงเหมือนแผ่นหินที่วางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นเป็นภูเขา บางแห่งก็โค้งพับเหมือนพับผ้า จึงตั้งชื่อเรียกว่า หินพับผ้า จะพบเห็นได้ที่เกาะท่าไร่ เขาหลักซอ รวมทั้งริมอ่าวเตล็ด เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเห็นก็บอกว่าที่เนี้อเหมือนหินแพนเค้ก หรือ Pancake Rock ที่เมือง Punakaiki ประเทศนิวซีแลนด์ ก็เลยเรียกผาหินเหล่านี้ว่า " แพนเค้ก ร็อค  เมืองไทย " ใกล้ๆกันนั้นที่เกาะนุ้ย มีแอ่งหินรูปรอยเท้ามีน้ำจืดเอ่อล้นอยู่ตลอกเวลาทั้งๆที่เกาะนุ้ยเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางทะเล ซึ่งไปพ้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่ชาวขนอมให้ความศรัทธามานาน จึงได้สร้างรูปหลวงพ่อทวดด้วยหินแกรนิตแกะสลัก ให้ผู้คนได้มาเคารพบูชา ว่ากันว่าหลวงพ่อทวดที่เกาะนุ้ยศักดิ์สิทธิ์มาก

เกาะท่าไร่เป็นจุดดูหินพับผ้าได้อย่างใกล้ชิด ด้านหนึ่งของเกาะเป็นลานหินหน้าโพรงถ้ำตื้นๆ คล้ายๆกับเวทีดนตรี เลยมีคนตั้งชื่อว่าเวทีพุ่มพวง เป็นชื่อเรียกจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ไปจริงๆเลย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลที่เกาะท่าไร่ ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ร่วมกิจกรรม ในโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลขนอมของบริษัทนำเที่ยวบางแห่ง ซึ่งให้ประสบการณ์ที่ดีๆ นอกเหนือจากความสุขที่ได้จากการท่องเที่ยวชมธรรมชาติของทะเลขนอม 

 

น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ตั้งอยู่ในตำบลกรุงชิงชื่อ "กรุงชิง" มาจากคำว่า "ต้นชิง" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากในเขตนี้ น้ำตกกรุงชิงมีอยู่หลายชั้น เช่น หนานมัดแพ หนานฝนแสนห่า หนานปลิวหนานจน หนานโจร หนานต้นตอ หนานวังเรือบินชั้นที่สวยที่สุด ได้แก่ "หนานฝนแสนห่า" เพราะน้ำตกจากหน้าผาสูงชันประมาณ 100 เมตร กระแสน้ำแผ่เป็นผืนกว้างกระจายออกเป็นละอองเหมือนม่านฝน จีงเรียกว่า "ฝนแสนห่า" จากหน่วยพิทักษ์แห่งชาติเขาหลวง ถึงหนานฝนแสนห่า ระยะทาง 3.8 กม. บริเวณน้ำตกกรุงชิงมีที่พักและ สถานที่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ มีร้านค้าและร้านอาหารตั้งอยู่เชิงเขา การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางหลวงสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข 4016) ถึงสามแยกนาเหรงเลี้ยวซ้ายไปถึง กิ่งอำเภอนบพิตำแล้วเลี้ยวขวา (ทางหลวงหมายเลข 4186) ระยะทาง 70 กม.

 

โบราณคดีวัดโมคลาน

โบราณคดีวัดโมคลาน อยู่ในเขตตำบลโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอ 10 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 401 ถึงบ้านหน้าทัพเลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวงสาย 4022 อีก 6 กม. เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานของพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 หลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่ แนวเสาหิน หินแกะสลักรอบประตูอาคารธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิและศิวลึงค์ สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์รวมการเรียนรู้ความเห็น (0)