สื่อทางเลือกเพื่อเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

  กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้นำไปคิดและไปค้นหาคำตอบเอง และเป็นโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่สนใจงานอาสาสมัครได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะอาสาสมัครให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเด็กดังกล่าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองได้ในโอกาสต่อไป  

     หลายคนมองว่าเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาสังคม เป็นกลุ่มที่ก่อความเดือดร้อน เป็นอันตราย แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสเป็นผลจากปัญหาสังคมต่างหาก พวกเขาเป็นผลพวงจากปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ซ้ำทุกวันนี้ยังเป็นเป้าของกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายอีก พวกเขาต้องใช้ชีวิตบนถนนกับความเสี่ยงกับอันตรายต่างๆ แท้จริงแล้วเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม และถูกละเลยแม้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาเอง แต่แท้จริงแล้ว เด็กเหล่านี้ กลับมีความสนใจที่จะไขว่คว้าโอกาสและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
        สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เป็นหน่วยงานประสานงานอาสาสมัครที่มีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มเด็กและเยาวชนมาระยะหนึ่ง จนสามารถสร้างและคิดค้นหลักสูตร ที่สามารถปรับใช้กับกลุ่มต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ประกอบกับแนวนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันที่กำลังรณรงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ในกลุ่มคนด้อยโอกาส โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยิ่งโดยเฉพาะคนในสังคมเมืองด้วยแล้วถือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่าการพัฒนางานด้านธุรกิจทุกวันนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา โดยที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง หากแต่ใช้เพียงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ก็สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้คนจึงหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น ทั้งใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ สืบค้นข้อมูล หาความรู้ ฯลฯ จนแยกแยะไม่ออกว่าสารสนเทศที่อยู่ในเทคโนโลยีต่าง ๆ สิ่งไหนมีประโยชน์หรือสิ่งไหนมีโทษ เพราะหากเรารู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ก็จะพลอยตกเป็นเหยื่อกับบุคคลที่ใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีเหล่านี้จนส่งผลให้ผู้ที่ไม่รู้หลงกล จนเกิดโทษกับตัวเองอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างกว้างขวางกับบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมให้สามารถนำประโยชน์ที่มีอยู่ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสังคมให้มีความสมบูรณ์และมีความเจริญตลอดทั้งเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้และปรับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างถูกหลักและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน

        สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ได้คิดค้นไว้เดิม โดยผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือที่มีอยู่เป็นต้นว่า กระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนากลุ่ม กิจกรรมละครหุ่น กิจกรรมค่ายสัญจร กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นต้น โดยกิจกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำเข้ามานั้น จะอาศัยการเคลื่อนที่เร็วเข้าไปยังแหล่งชุมชนแออัดและ สถานที่สาธารณะที่เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสรวมตัวกันอยู่แล้ว ใช้โอกาสนั้นจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง        กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้นำไปคิดและไปค้นหาคำตอบเอง และเป็นโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่สนใจงานอาสาสมัครได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะอาสาสมัครให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเด็กดังกล่าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองได้ในโอกาสต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#คน#คุณภาพชีวิต#สร้างสรรค์#เด็กและเยาวชน#งานพัฒนา#คนชายขอบ#คนเร่ร่อน#ปัญหาสังคม#ชายขอบ#กิจกรรมสัมพันธ์#อรุณอมรินทร์#บางกอกน้อย#กิจกรรมชุมชน

หมายเลขบันทึก: 41590, เขียน: 30 Jul 2006 @ 08:36, แก้ไข, 04 Apr 2012 @ 18:06, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (2)

JJ
เขียนเมื่อ 30 Jul 2006 @ 09:14

เรียนท่านอิสรชน ที่เห็นว่า ฅน มีตัวตน

Tripping เป็นห่วงเยาวชนครับ ทุกวันนี้เด็กๆมี พัฒนาการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากเพื่อนๆ ผ่านทางมือถือ Internet หรือ ออกไปล่องลอยวันหยุดในที่เรียนเสริมต่างๆ ไม่แตกต่างกับเด็กด้อยอะไรบางอย่างครับ

ไออุ่น
เขียนเมื่อ 30 Jul 2006 @ 10:41

น่าสนใจมากค่ะ สำหรับโปรแกรมต่างๆ ที่คิดค้นขึ้น เพื่อเด็กและเยาวชน

ขอเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจ เพื่อที่จะก้าวต่อไปนะคะ

สู้ต่อไปเถอะค่ะ

เพราะบนหนทางแห่งชีวิต

ไม่มีคำว่า "สายเกินไป"

ถ้าเหนื่อยนัก ก็พักได้ค่ะ