การทำงาน

กิจวัตรประจำวันครูประถม

กิจวัตรประวันของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาในแต่ละวันนั้น เปรียบเสมือนการต่อสู้แข่งขัน   แต่ไม่ใช่การต่อสู้แข่งขันที่ต้องการชัยชนะทั่ว ๆ ไป แต่เป็นการแข่งขันที่จะทำอย่างไรที่จะเอาชนะใจนักเรียนแต่ละคนได้    

นักเรียน ๑ คน ก็หนึ่งรูปแบบ

นักเรียนหลายคนก็หลายรูปแบบ

ในแต่ละวันที่ได้สัมผัสกับนักเรียนมีทั้ง สุข.... ทุกข์ .... เศร้า...

ที่ว่า สุข  นั้น  อาจจะมีเรื่องราวสนุก ๆ จากที่นักเรียนประสบมาแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ทำให้เรื่องนั้นเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนได้

ที่ว่า ทุกข์  นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายแบบ เช่น นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่ครูสอน  นักเรียนโดดเรียน หรือครูอารมณ์ไม่ดี

ที่ว่า เศร้า  นั้น  อาจจะมีผลกระทบมาจากเพื่อนครู ผู้บริหาร หรือนักเรียน ที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจวัตรประจำวันความเห็น (0)