เครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ พบนายก พร้อมข้อเสนอ ๓ ข้อ

บีเวอร์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก สตรี แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ ได้ผนึกองค์กรร่วมกัน
จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ (รายชื่อองค์กรภาคี คลิก)
...

...

ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีการขยายตัว รุนแรง มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ
เช่น การบังคับใช้แรงงานทาสในสถานประกอบการ บนเรือประมง การแสวงหาประโยชน์ บังคับเป็นขอทาน
การกักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายทุบตี ข่มขืนกระทำชำเรา บังคับให้ขายบริการทางเพศ
หลายกรณีมักพบ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและแสวงหาประโยชน์ เช่น ทางเพศ เปิดบริสุทธ์เด็ก การรับเงินสินบน วัตถุสิ่งของ
มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร การปกปิดพยานหลักฐานและมีลักษณะการกระทำที่เป็นการสนับสนุนกระบวนการค้ามนุษย์
จนยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย

ล่าสุดจากรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประจำปี 2553 หรือ TIP report
ประเทศไทยถูกลดระดับจาก Tier II เป็น Tier II Watch List  หรือบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
(ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังอเมริกาอาจถูกระงับด้วยเหตุจากบัญชีนี้ รายละเอียดจะนำมาลงให้อ่านโดยละเอียดในโอกาสต่อไป)
...

...

จากเหตุดังกล่าว เครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดังนี้

ประการแรก หากพบว่าคดีค้ามนุษย์นั้นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ พรากผู้เยาว์ กระทำชำเราเด็ก/ผู้เสียหาย 
รับเงินจากสถานประกอบการ/สถานบริการ สนับสนุนการทำเอกสารปลอม มีส่วนร่วมการเป็นธุระจัดหา
การบังคับกักขังหน่วงเหนี่ยว เหล่านี้ ถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินร้ายแรง และความผิดทางวินัย
ให้ออกจากราชการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแทรกแซง คณะทำงานขอเรียกร้องให้มีการพิจารณายกระดับเป็นคดีพิเศษ
และเพื่อเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือขอเพิ่มมาตรการให้สภาทนายความหรือนักกฎหมายด้านการค้ามนุษย์เข้ามาร่วมตรวจสอบ
การดำเนินคดีพิเศษเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส  เช่น  กรณีคาราโอเกะชนาทิปจังหวัดลพบุรี กับการค้าเด็กหญิงชาวลาว
(พบเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รัฐ ถอดทิ้งไว้ในสถานประกอบการ)

ประการที่สอง รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการ กระตุ้นจิตสำนึก ศีลธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้ พรบ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551
เพราะในหลายพื้นที่ พบว่า นอกจากการแสวงหาประโยชน์แล้วข้าราชการบางคนยังขาดจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการที่ดี
ขาดจิตสำนึกในการนำนโยบายของรัฐบาลสู่การทำงานที่มีผลต่อการปกป้องเด็ก ผู้หญิง แรงงานข้ามชาติจากกระบวนการค้ามนุษย์
รวมทั้ง ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ ในภาพรวม และหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ต้องมีการดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด

ประการที่สาม ในฐานะที่ท่านนายก เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ
คณะทำงานขอให้ท่านนายก มีกลไกในการติดตาม และรายงานความก้าวหน้า คดีที่เกี่ยวข้อง กับการค้ามนุษย์
เพื่อแสดงถึงสถิติที่สะท้อนสถานการณ์จริง และความโปร่งใสให้ประชาชนรับทราบ
โดยการจัดเวทีประชุมกับเครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ /เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ในทุก 2 เดือน และเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมาย

...
เอามาลงให้อ่านกันนะครับ ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยน่าอยู่ได้ ด้วยมือของทุกคน
ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอิสระความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ขอให้ คุณบีเวอร์  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุข สดชื่น สมหวัง ดั่งใจปอง ตลอดปี และตลอดไปนะคะ" 
  • ขอบคุณค่ะ

                                      

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ^^