คลังจ้องเฉือนเงินเดือน อบต.สรุปใน 17 ธ.ค.

"มั่น" นัดหารือ อปท. กรมบัญชีกลาง สำนักงบฯ และก.พ. เคาะเงินเดือน อบต. คาดสรุปภายในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ ก่อนเสนอ "กรณ์" นำเข้า ครม.สัปดาห์หน้า

"มั่น" นัดหารือ อปท. กรมบัญชีกลาง สำนักงบฯ และก.พ. เคาะเงินเดือน อบต. คาดสรุปภายในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ ก่อนเสนอ "กรณ์" นำเข้า ครม.สัปดาห์หน้า ด้านอภิสิทธิ์ห่วงผลกระทบงบพัฒนา หากขึ้นเงินเดือน อบต. 10% เงินเดือนนายกฯ อบต.มีสิทธิ์ถูกเฉือนทิ้ง นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้มอบหมายให้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อหาข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องการทราบถึงผลกระทบที่จะมีต่องบพัฒนาของ อบต. ว่าจะมีมากน้อยเพียงใด หากมีการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าว "นายกฯ อยากทราบถึงผลกระทบต่องบพัฒนา ว่าเมื่อเงินเดือนขึ้น จะไปกระทบการพัฒนาของ อบต. แค่ไหน เช่น หากมีการปรับเพิ่มเงินเดือน 10% จะกระทบต่องบพัฒนาของ อบต. แต่ละแห่งหรือไม่  คือท่านเกรงว่าอาจจะกระทบ ทำให้ต้องมีการตั้งงบพัฒนาเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งอาจส่งผลต่องบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินด้วย แม้ว่าการขึ้นเงินเดือนจะใช้เงินของท้องถิ่นเองก็ตาม" นายมั่น กล่าว

       อย่างไรก็ดี จะมีการประชุมเพื่อสรุปตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง ในวันที่ 16 ธ.ค. หลังจากประชุมเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ยังไม่ได้ตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งหลังจากนั้นจะเสนอให้ รมว.คลัง พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า โดยการตัดสินใจอยู่ที่นายกรัฐมนตรี

       นายมั่น กล่าวอีกว่า ที่จริงแล้วเงินเดือนของนายก อบต. ในปัจจุบันถือว่าต่ำมากแค่เฉลี่ยประมาณ 1.6 หมื่นบาทต่อเดือนเท่านั้น ต่ำกว่าปลัด อบต. ด้วยซ้ำ โดยหากได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นก็จะเพิ่มเป็น 2 หมื่นบาทต่อเดือน  ขณะที่นายกเทศมนตรีมีเงินเดือนถึง 6 หมื่นบาทต่อเดือน  ทั้งนี้ ตนมองว่า หาก อบต. แต่ละแห่ง สามารถหารายได้เพิ่มได้อีกปีละ 1.7 แสนบาท การขึ้นเงินเดือนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบแต่อย่างใด

       นายมั่น กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องงบสวัสดิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยที่ประชุม ครม. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณกลับมาพิจารณาใหม่นั้น ทางกรมบัญชีกลางจะได้หารือร่วมกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าสำหรับ
ค่ายานพาหนะ น่าจะใช้เป็นวิธีเหมาจ่ายรายปีสำหรับ ส.ส. แต่ละรายไปเลย ว่าเป็นเท่าไหร่ส่วนค่ารักษาพยาบาลก็น่าจะให้เบิกจ่ายจากงบประมาณได้แบบเดียวกับข้าราชการประจำ เพียงแต่จะไม่ครอบคลุมถึงครอบครัว จากเดิมที่ใช้วิธีซื้อประกันจากบริษัทประกันปีละ 2 หมื่นบาท ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย อย่างเช่น หากต้องผ่าตัดก็มีค่าใช้จ่ายถึง 2 แสนบาทแล้ว และบางโรคก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นจึงคาดว่างบประมาณที่จะใช้คงจะสูงกว่าวงเงินนี้

 

ข่าวหุ้น ไทยโพสต์ ข่าวสด

16 ธันวาคม 2553 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การปรับขึ้นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขบันทึก: 414079, เขียน: 16 Dec 2010 @ 13:04 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 13:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)