การบ้านคณิตศาสตร์ช้น ป.1

กล้วยไม้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบ้าน

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.1+3=........

2. 5+5=.......

3.4+6=........

4.2+8=........

5.6+2=........

6.12+3=......

7.15+5=.......

8.9+1=.........

9.7+6=.........

10.13+4=.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณิตศาสตร์ ป.1ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

1.1+3=...4.....

2. 5+5=...10....

3.4+6=..10......

4.2+8=.....10...

5.6+2=...8.....

6.12+3=...15...

7.15+5=....20...

8.9+1=.....10....

9.7+6=.....13....

10.13+4=...17....