พบกลุ่มนักศึกษา

พบกลุ่มนักศึกษา มหาพราหมณ์-ทางช้าง

วันนี้ทำการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลมหาพราหมณ์ในภาคเช้า และ กศน.ตำบลทางช้างพบกลุ่มในภาคบ่าย จัดการเรียนการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้นเรื่อง ปริมาตรและพื้นผิว  ระดับม.ปลายเรื่องการใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักศึกษานำร่องเก่า ม.ต้น และ ม.ปลาย วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาเลือก เวลาประมาณ 10.30 น. อ.ธนารักษ์ มาทำการตรวจเยี่ยมพูดคุยกับนักศึกษา และแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Large_280543

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลมหาพราหมณ์&ตำบลทางช้างความเห็น (0)