"คุณค่า" และ "ราคา" ในการสะสมพระเครื่อง

คุณค่า ราคา พระเครื่อง

 

เก๋าสยาม

 

"คุณค่า" และ "ราคา" ในการสะสมพระเครื่อง

 

           ชนชาวสยามของเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

สืบค้นย้อนหลังไปได้นับร้อยนับพันปีร่องรอยแห่งอารยธรรมสยาม

ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับบรรพชนรุ่นหลัง 

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในศิลปวัตถุ โบราณสถาน ตำนานเรื่องเล่า

มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิในความเป็นชาวสยาม 

 

          โดยเฉพาะในเรื่องของพระเครื่อง  พระบูชา  วัตถุโบราณ

ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วยแล้วเป็นสิ่งที่ผูกพันเหนียวแน่นกับเรา

อย่างปฏิเสธไม่ได้  ปัจจุบันค่านิยมในการบูชาพระเครื่อง  พระบูชา

เครื่องราง ต่างๆ เหล่านี้แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก 

 

          "คุณค่าทางจิตใจ" กับ "มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ ราคา"

เป็นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญไตร่ตรองให้ดีสำหรับท่านผู้ที่ชื่นชอบ สะสม

ในวัตถุมงคลเหล่านี้  สำหรับแนวทางโดยส่วนตัวของผมแล้ว 

ผมว่า คุณค่าทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  

 

          พระเครื่อง หรือ วัตถุมงคลต่างๆ นั้น แต่ละอย่าง

แต่ละองค์ ย่อมให้ความรู้สึกในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในจิตใจ

ของผู้ครอบครองแตกต่างกันไป  ผมคิดว่าหากเราได้สืบค้น 

แสวงหาข้อมูลของวัตถุมงคลแต่ละชิ้นที่เราครอบครองบูชา

หรือ สะสม ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้เป็นการ

เติมเต็มคุณค่าทางจิตใจของเราต่อวัตถุมงคลนั้น

 

          ผมจึงสร้างบล็อคนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน

การครอบครองพระเครื่อง หรือ วัตถุโบราณต่าง ๆ ในแนวทาง

ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ มีนักเศรษฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า

"ของฟรีไม่มีในโลก"  มันเป็นความจริงครับ แต่อย่างไร

ก็อย่าขายจิตวิญญาณและตัวตนเพื่อแลกสิ่งนั้นมา

..เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มี ..

 

.."คุณค่า" อะไรเลย   คุณว่ามั๊ย?..

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก๋าสยามความเห็น (0)