ปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

ปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย


          โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Fellowships for Asian Public Intellectuals ของ Nippon Foundation)   ดำเนินการทุนดำเนินกิจกรรม/ศึกษา/วิจัย/เผยแพร่   เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ทำงานสาธารณะระหว่างประเทศในเอเชีย   ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.api-fellowships.org   และ www.ias.chula.ac.th   สำนักงานประสานงานอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษา   อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี  ชั้น 3   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   หรือติดต่อที่ [email protected]


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         14 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)