ธารินี

อุเดีย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครื่องปรับอากาศ

 

ชื่อนวัตกรรม  เครื่องปรับอากาศ

     เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกภาษาพูดว่า  แอร์  (Air conditioner ,aircon) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าใชสำหรับปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป

ประสิทธภาพ   

    เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการลดความชื้นหรือการฟอก อากาศให้บริสุทธ์  

สื่อ

     การโฆษณาทางทีวี  วิทย หรือการโฆษณาทางป้าประกาศ

สมาชิกในสังคม

     ได้รับการยอบรับจากประชาชนที่อยู่เคหสถาน เป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (0)