กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ใช้ทั่วประเทศ)

 

แจ้งเพื่อทราบ

นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม ทุกท่าน จากที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาต่อ กับ กศน.ตำบลไผ่ล้อม  บัดนี้ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ออกแล้วเฉพาะวิชาบังคับตามเอกสารดังแนบต่อไปนี้

จงเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อสอบปลายภาคเรียนนี้  คว้าเกรดสี่ให้ได้ทุกวิชานะคะ    ด้วยความปราถนาดีจาก

                                                               อาจารย์ดาธิณี  ตามเพิ่ม

                                                              หัวหน้า กศน.ตำบลไผ่ล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อมความเห็น (2)

แล้วหลักสูตรนำร่อง กับ 44 ล่ะคะครูเต้ย

เขียนเมื่อ 
  • โปรดติดตามตอนต่อไป
  • สำหรับนักศึกษา หลักสูตร ๔๔ และหลักสูตรนำร่อง
  • เพราะตอนนี้ครูเต้ย  จัดกิจกรรมอยู่ค่ะ ลงพื้นที่ดูเศรษฐกิจพอเพียง
  • ที่บ้านนักศึกษาค่ะ
  • จะพยายมบันทึกให้เร็วที่สุดนะคะครูพี่ใหม่