การต่อสู้ของคนชายขอบ "คนกับป่า"

  ติดต่อ

  ถ้าคุณเป็นคนในชุมชนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไร?  

     จาการอ่านบทความเรื่อง "การต่อสู้ของคนชายขอบเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนกับป่า" ของอาจารย์ อัจฉรา รักยุติรรม

     จากการที่มีนโยบายของรัฐที่ว่า "ห้ามไม่ให้มีชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน"

ลองคิดดูว่า ถ้าคุณเป็นคนในชุมชนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไร?

ในมุมมองรัฐ

1.ชุมชนในป่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติ

2.เป็นตัวทำลายธรรมชาติ เช่นว่า ทำไร่เลื่อนลอย เก็บของป่า ล่าสัตว์

3.ภาพของชุมชนในป่าถูกสร้างให้เป็นกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อธรรมชาติ

ในมุมมองของชุมชนในป่า

ป่าเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เป็นแหล่งเก็บผลผลิตจากธรรมชาติ

    ในการที่ชุมชนถูกมองเป็นตัวทำลายธรรมชาติ  อย่างเช่น การทำไร่เลื่อนลอย หากมองลึกเข้าไปอีกว่า  ทำไมพวกเขาถึงทำ ไม่ใช่เพราะนโยบายการพัฒนาของรัฐ หรือ ที่เป็นตัวการที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องทำเช่นนี้

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนา

หมายเลขบันทึก: 40912, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:27:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#ปริญญาเอกโท

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

คงจะเหมือนกับวันหนึ่ง มีคนมาบอกว่า บ้านที่คุณอยู่นี่ ไม่ใช่ของคุณนะ ทั้งๆที่โฉนดที่ดินก็ยังคงเป็นชื่อของเราอยู่ แต่คนๆนั้น ก็อ้างความชอบธรรมหลายอย่าง เพื่อขับไล่เจ้าของที่ดินตัวจริงออกไป

....วัฒนธรรมหรือวิถีการดำเนินชีวิต...เป็นของชุมชนสังคม....  แต่ความชอบธรรม (ชอบทำ) ....เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้เน๊าะ.....