ความเห็น 53616

การต่อสู้ของคนชายขอบ "คนกับป่า"

เขียนเมื่อ 

....วัฒนธรรมหรือวิถีการดำเนินชีวิต...เป็นของชุมชนสังคม....  แต่ความชอบธรรม (ชอบทำ) ....เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้เน๊าะ.....