วันลอยกระทง

อนุรักษ์

วันลอยกระทงปีนี้ ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำกระทงด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ต้นกล้วย หรือขนมปัง จะได้ไม่ทำลายแม่น้ำลำคลอง แต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณี แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประจำชาติของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ความเห็น (1)

ขอรับ