ขยันเป็นแมลงผึ้ง

แมลงผึ้งมีดี   5   อย่าง    

1.      ขยันหากิน

2.      บินไม่สูงนัก

3.      รักความสะอาด

4.      ฉลาดสะสม

5.  นิยมสามัคคี