ประเทือง เอมเจริญ ผู้ศึกษาศิลปะด้วยจิตวิญญาณ ไม่ผ่านสถาบันศิลปะใด ๆ

การตะหนักและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างพากเพียร เป็นหัวใจของการศึกษาตลอดชีวิต

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
ประจำปี 2548

 

ท่านเกิดวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2498
การศึกษาในระบบ จบชั้นป.4 และไม่ได้เรียนต่อเพราะยากจน
เป็นศิลปินที่เรียนรู้ศิลปะด้วยตนเอง โดยอาศัยเรียนรู้กับธรรมชาติ
ดังนั้นภาพเขียนของท่านเป็นเรื่องของการสะท้อนธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัวสื่อสารเป็นความจริง ความดี ความงาม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เคยคิดคามผลงานจิตกรรมของท่านมาคะ

ท่านยังเป็นนักกวีที่เขียนเรื่องสะท้อนสังคมด้วยนะคะ

ครับคุณจิต ทุกอย่างมาจากใจ