เงินกู้ ช พ ค โครงการ 6 แบบฟอร์ม การเตรียมเอกสาร การเรียงเอกสาร

เงินกู้ ชพค โครงการ 6 ก็เริ่มทยอยกันปล่อยจากธนาคารออมสินกันแล้ว  เห็นคุณครูหลายท่านได้รับทรัพย์เป็นที่เีรียบร้อยแล้ว  การกู้เงิน ชพค โครงการ 6 ค่อนข้างเร็วครับ ประมาณเดือนเศษก็ได้กันแล้ว

การกู้เงิน ชพค โครงการ 6 อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องเอกสารประกอบ ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจไม่เหมือนกันก็ได้ และการจัดเรียงเอกสารประกอบการกู้ ก็อาจต่างกันเล็กน้อย

การจัดเรียงเอกสารการกู้เงิน ชพค ที่ ศรีสะเกษ ให้เรียงดังนี้ครับ

1. แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์ ประกอบด้วย  (ดาวน์โหลดแบบกู้เงิน ชพค โครงการ 6 ) มีตัวอย่างการกรอกให้ดูด้วย

 • แบบตรวจสอบเอกสารคำขอกู้เงิน โครงการ 6
 • บันทึกปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเงินเหลือไม่ถึงเกณฑ์ บันทึกเสนอขึ้นไปว่าจะนำเงินไปปิดสถาบันการเงินใดบ้าง)
 • แบบคำขอกู้ (มี 4 แผ่น)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ชพค
 • หนังสือให้ิยินยอมหักเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมใหัหักเงินกู้สมทบกองทุนสวัสดิการเสริมความมั่นคง

2. แบบระบุผู้มีสิทธิ์รับเิงินสงเคราะห์ครอบครัว  ชพค 1/1 (เคยกู้แล้วไม่ต้องแนบ เพระระบุมาแล้ว ) (ดาวน์โหลด ชพค 1/1)

3. สำเนาใบเสร็จออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ขอได้ที่สหกรณ์) กรณีที่ไม่์ได้เป็นสมาชิกออมทรัพย์ให้ขอใบรับรองว่าไม่ได้เป็นสมาชิกมาแนบ ด้วย

4. หลักฐานประกอบผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. หลักฐานประกอบผู้ค้ำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. หลักฐานพยาน (ถ้าไม่อยากแนบเพิ่มก็ใช้ คนค้ำเป็นพยานนี่แหละ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ปล. การใช้หลักฐานประกอบ การกู้เงิน ชพค แต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกัน โปรดโทรไปสอบถามที่สำนักงานแต่ละที่ก่อนนะครับ จะไ้ด้ชัวร์ แบบว่าไปมาแล้วเขาต้องการแบบนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกโอปอจังความเห็น (1)

ห่วงครูทั้งหลาย ทีมีแต่ต้องกู้ กู้ และถูกหักอะไรมากมายไปหมด อนาคตจะเป็นอย่างไรหนอ