รับสมัครนักศึกษาวันสุดท้าย

ครูนอกระบบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มุมมองชีวิต

31  ตุลาคม  2553

รับสมัครนักศึกษาวันสุดท้าย  มีคนมาสมัครเป็นสิบคน  เอกสารครบบ้างไม่ครบบ้าง

ทำงาน  09.00 น.-15.00 น. ใครที่มาสมัครไม่ทันให้มาเทอมหน้า  เดือนเมษายน  54  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกระบบความเห็น (0)