เพลงน้ำท่วม
                                                                                  เนื้อร้อง ทำนอง  ดอกรัก  ดอนตรอ
 
                                             *  น้ำท่วม    เสียหายทุกท้องที่
                                 น้ำท่วมปีนี้       น้องว่าดีกว่าฝนแล้ง
                                 น้ำท่วมทุกข์ยาก   ไร้ที่กินนอน   แก้มแดง
                                 พี่ว่าฝนแล้งหรือ      น้ำท่วมเสียหาย  มากกว่า
                                            *  น้ำท่วมขึ้นสูง   ถึงยอดตึก 
                                 คิด  ๆ   นึก  ๆ     แสนเวทนา    
                                 ป่าเขาทำลาย    ไม่คิด  พิทักษ์รักษาป่า   
                                 น้ำเหนือไหลบ่า       ไม่เห็นน้องยา ซับน้ำตาพี่
                                          ***  ถึงคราว...น้ำท่วมบ้านน้อง 
                                 พี่ยังช่วยขนของ   ให้น้องฟรีฟรี 
                                 ถึงคราวพี่บ้าง    น้ำใจสักนิด   ไม่เห็นมี
                                 ทั้งนาไร่เสียหายสิ้นดี  สัตว์เลี้ยงไร้ที่อาศัย  
                                         *  น้ำท่วม   น้ำป่า   ไหลหลาก
                                 ชาวเราทุกข์ยาก  อดข้าว        กันไป 
                                 ทางการแสนดี     มอบของกินของใช้ให้  
                                 จะหาน้ำใจของโฉมฉาย    สักนิดไม่มี....

 

  โหลดฟังเสียงร้องสด ๆ   :   http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3123BE9F696GLMLGFMOU8FC6W1ZYPO