ไปใช้เครื่อง Flow cytometer ที่ รพ. หาดใหญ่   มาแล้วสามครั้ง   และคาดว่าไม่น่าจะต้องไปอีก   เพราะช่างจะมาซ่อมเครื่อง (ที่ มอ. ) ในวันจันทร์นี้      ถ้าโชคดีคงซ่อมได้   (ไม่น่าจะมีปัญหามาก)       แล้ว...ได้อะไร....จากการไปใช้เครื่องที่ รพ. หาดใหญ่ครั้งนี้
  • ได้ผลแล็บ   ตามวัตถุประสงค์หลัก  (ทั้งหมดประมาณ 150 ราย)
  • ได้ไปลองใช้เครื่องของบริษัทอื่นๆ ดู  
- เครื่องที่  รพ.หาดใหญ่   เป็นรุ่นที่เล็กกว่า   มาพร้อมกับโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งออกแบบมาเฉพาะเพื่อตรวจ CD3,4,8    อะไรที่ออกแบบมาเฉพาะ   ก็เลยทำให้การใช้งานง่ายกว่า  สะดวกรวดเร็ว   เหมาะสำหรับงาน routine
- ส่วนเครื่องที่ มอ. (ที่ชีวเวช)   เป็นเครื่องรุ่นใหญ่    มีฟังก์ชั่นมากกว่า     และแน่นอน...ใช้ยากกว่า  (แต่ใช้จนชินแล้วค่ะ)   เหมาะสำหรับงานวิจัย
  • ได้รู้จัก "น้องไผ่"      ผู้ดูแลเครื่องที่ รพ.หาดใหญ่    ซึ่งได้ทำความรู้จักผูกสัมพันธ์กันไว้แล้ว     ถือเป็นเครือข่ายคนวิชาชีพเดียวกัน
         ผลพลอยได้อื่นๆ   เช่น   ได้กินอาหารอร่อยๆ  แถวๆ นั้น    ได้ทราบว่าค่ารถตุ๊กตุ๊ก    ขาไปจาก มอ. ไป รพ. หาดใหญ่   20 บาท    แต่ขากลับจากรพ. หาดใหญ่  มา มอ.   30  บาท   ไหงเป็นงั้นล่ะ    ทั้งๆ ที่ระยะทางเท่ากันแท้ ๆ