สวัสดีคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคทุกท่าน หลังจากที่ผมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมป์เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ผมก็มีความตั้งใจจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนในเครือทั้ง  7 โรงเรียน เพื่อดูกิจกรรม และให้ความรู้แก่นักเรียนปัจจุบัน ซึ่งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ผมได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี เป็นแห่งแรก ซึ่งผมพร้อมกับคณะศิษย์เก่าหลายท่านที่ไปร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาจำนวนกว่า 400 คน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อำนวยการสุรินทร์  และมีความรู้สึกภูมิใจกับนักเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักรียน ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสุมดที่ยอดเยี่ยม นักเรียนยังได้แสดงความคิดเห็นกับผมด้วย ซึ่งมีภาพที่ประทับใจมาให้ดูด้วย สำหรับนักเรียนที่ได้อ่านแล้วช่วยบอกต่อกับเพื่อนๆ และผมขอให้แสดงความคิดเห็นมาใน blog นี้ด้วยว่าหลังจากได้ฟังแล้วจะนำไปใช้ได้อย่างไรกับอนาคตของตนเอง มีความตั้งใจใฝ่ฝันอย่างไรเมื่อจบการศึกษาแล้ว มองอนาคตของตนเองไว้อย่างไร และสามารถส่งคำถามมาได้ที่นี่