ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2553  ถึงวันที่  25  กันยายน  2553  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ดำเนินกิจกรรมอ่านออกเขียนได้  โดยใช้ชื่อว่า  ค่ายอ่านเขียนกับลุงฮูก  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  รูปแบบการจัดกิจกรรมจะใช้เวลาช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงของทุกๆวันในการรวมพลลุงฮูก  ป้าฮูกมาช่วยเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ตั้งแต่ชั้นปอสองถึงปอห้า  สื่อใหม่  ครูคนใหม่  กิจกรรมใหม่ๆ   ห้องเรียนเปลี่ยนใหม่  ท้าทายความสามารถลูกฮูกหาที่เรียนพอสมควร  บางวันได้เรียนในห้องแอร์  บางวันเรียนที่ศาลาหน้าโรงเรียน  บางวันเรียนใต้ต้นไม้  และในวันนี้ประเมินผล  ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน  ลุงฮูก  ป้าฮูก ทั้งหลายพอใจกับผลที่เกิดขึ้นแล้ว

อาจารย์ ดร.ขจิต  อาจารย์โสภณ  และคุณบุษรา

  • การแทรกภาพน่าจะประสบความสำเร็จ แล้วหล่ะ
  • ต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากๆๆๆๆเลย
  • ความสำเร็จครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผู้อื่นแต่สำหรับครูหยองบ้านนอกความสำเร็จครั้งนี้ทำให้มีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆ