AAR Peer Assist สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

องค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่ง จะสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยาก เพราะต่างคนต่างมีอัตตา ไม่เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองที่ตรงไหน

AAR  Peer  Assist  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
          ดังได้กล่าวไว้แล้วในเรื่อง  Peer  Assist  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (คลิก)  ลงบันทึกเมื่อวันที่ 12  ก.ย. 48  ว่าวันที่  (14  ก.ย. 48)  คุณเก๋, หญิง  และผม  จะไปที่ TEI  ซึ่งอยู่ที่เมืองทองธานี  ไปทำ PA  ให้แก่ทีมของ  TEI 
          เราทำ PA  ภายใต้หัวปลา  คือ  “TEI  ควรประยุกต์กิจกรรม KM  ภายในสถาบันอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  โดย “ทีมเหย้า”  ของ TEI นำโดยท่านประธานสถาบัน  ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  รวมประมาณเกือบ  30  คน  จากจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ  105  คน  ใช้เวลากว่า  21/2 ชม.  อย่างสนุกสนาน  ไม่มีใครง่วงนอนในท่ามกลางบรรยากาศฝนตกฟ้าหม่นน้ำท่วมเลย
          ผมขอบันทึก  AAR  กิจกรรมนี้  ที่เป็น  AAR  ส่วนตัวของผมดังนี้
          1. เป้าหมายของผม ในการไปดำเนินกิจกรรมนี้ก็เพื่อ  (1)  ให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ KM  เชิงปฏิบัติ  ที่เหมาะสมต่องานและบริบทของ TEI  (2)  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันคิด และแลกเปลี่ยนความเห็นกัน  ว่า  TEI  ควรประยุกต์กิจกรรม KM  ของสถาบันฯ  อย่างไร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันฯ  ต่อพนักงาน และต่อประเทศไทย  และ (3)  ผมต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสภาพการทำงาน ของหน่วยงานวิชาการเชิงปฏิบัติแบบ  TEI  ว่าเป็นอย่างไร  จะเอา KM  เข้าไปใช้ให้เหมาะสมต่อองค์กรแบบนี้ได้อย่างไร
          2. สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมาย
                   - ผมได้โจทย์ที่ใหญ่มาก  “จะเอา KM  เข้าไปในองค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่งอย่างไร”  คือ  TEI  ในช่วงที่ ศ.ดร.สนิท  มาเป็นประธานสถาบันนี้ กิจการงานดูจะคึกคักมากขึ้น  เงินทุนไหลเข้ามามากขึ้น  ผมจึงเข้าใจว่า เป็นช่วง “ขาขึ้น”  ของ  TEI  ซึ่งจะเป็นช่วงที่พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคง  จึงมักไม่ขวยขวายต่อการเรียนรู้
          องค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่ง  จะสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยาก  เพราะต่างคนต่างมีอัตตา  ไม่เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองที่ตรงไหน
                   - เป้าหมาย 3 ประการของผม  บรรลุตามที่คาดหมาย  ไม่ถึงกับเกินคาดหมาย  แต่จริงๆ แล้ว เป้าหมาย 3 ประการนี้  ผมไม่ได้มุ่งหวังจะได้ 100%   สิ่งที่ได้จากการประชุมก็ตรงตามมุ่งหวัง  แต่หากมองจากมุมของการประยุกต์ใช้ KM  ใน  TEI  สิ่งที่ได้นี้ก็นับว่ายังเป็น “เบื้องต้น”  อยู่มาก
          3. หากจะมีการทำ  PA  เช่นนี้อีก  ผมจะปรับปรุงเรื่องเตือนให้เตรียม “คุณลิขิต”  และให้ทีมเหย้าเตรียมตัวตอบคำถามอย่างเป็นทีมมากกว่านี้
          4. ผมได้เสนอแนะต่อท่านประธาน  TEI  ศ.ดร.สนิท  และต่อที่ประชุมว่า  ควรจัด  KM  Workshop  หรือตลาดนัดความรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติ KM  จริง  และเพื่อเริ่มต้น KM  ในสถาบันฯ  โดยคุณหญิงจะเป็นผู้ประสานงาน  ภารกิจแรกของ  TEI  คือ ต้องหา “หัวปลา”  ของตลาดนัด  ว่าจะเอาเรื่องราวของความสำเร็จด้านใดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในตลาดนัด  และมีแผนเดินเรื่องต่อจากตลาดนัดอย่างไร 

      

ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว  ประธานสถาบัน      บรรยากาศห้องประชุม


วิจารณ์  พานิช
15 ก.ย. 48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)