ปรัชญาบริสุทธิ์

  ติดต่อ

  ปรัชญาบริสุทธิ์  

 

ปรัชญาบริสุทธิ์
หมาย ถึง การศึกษาปรัชญาที่เป็นเนื้อหาสาระของปรัชญาโดยตรง ไม่ใช่ศึกษาเพื่อการอื่น ๆ ทั้งนี้ โลกตะวันตกแบ่งปรัชญาออกเป็นสามสาขาใหญ่ ๆ (ยึดเนื้อหา/ปัญหาพื้นฐาน เป็นหลัก) โดยการมุ่งตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (ในขณะที่ ปรัชญาตะวันออก ไม่มีการแบ่งย่อย) ได้แก่

อภิปรัชญา (Metaphysics) อะไรคือความจริง?

คุณวิทยา/อัคฆวิทยา (Axiology) ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า โดยแยกได้สองประเภท คือ

ญาณวิทยา (Espistemology) เรารู้ความ จริงได้อย่างไร?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาบริสุทธิ์

หมายเลขบันทึก: 398184, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-12 16:31:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปรัชญาบริสุทธิ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)