GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การอ่านจับใจความ

การอ่านมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

           การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญและใช้มากในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเรียนสาระการเรียนรู้ใดก็ต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น หากมีทักษะในการอ่านที่ดีการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ก็จะเกิดผลดีตามไปด้วยส่วนการอ่านจับใจความสำคัญไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ผู้ที่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ดีจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนได้

           ดังนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคน  การอ่านทำให้การสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อใดที่ผู้อ่านเข้าใจสารที่ผู้เขียนได้อย่างถูกต้องตรงกับผู้เขียนย่อมทำให้การสื่อสารได้ผลดีเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ของกันและกันอย่างได้ผลดี   เรามาช่วยทำให้ทุกชอบอ่านกันเถอะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 398138
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 66
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (66)

เห็นด้วยกับความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ

ขอบคุณกับการแสดงความคิดเห็น

การอ่านจับใจความสามารถนำไปปรับใช้กับสาระอื่นได้เป็นอย่างดี

ครูภัทรรัตน์ เสนาขันธ์

การอ่านจับใจความมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนมากสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเรียนให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น

เห็นด้วยค่ะ เพราะถ้านักเรียนทุกคนมีพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนก็จะมีความสุขกับการเรียนในทุกวิชา

เห็นด้วยกับความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ

เห็นด้วยคะ กับการอ่านจับใจความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้

เห็นด้วยคับ กับการอ่านจับใจความสำคัญ

เพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

เห็นด้วยคับ กับการอ่านจับใจความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะลูกฉันทามคงตอบได้

การอ่านจับใจความดี

มีประโยชน์มากๆ

ช่วยส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทย

มีประโยทช์ชว่ยเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย

ดีครับ  เขียนได้ดีมากเลยครับ

เกียรติชัย   นาคเหล็ก ป.5/1

เห็นด้วยค่ะ เพื่อจะทำให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับนักเรียนมาก

การเขียนจับใจความของครูดีมากครับ

เห็นด้วยมากๆๆๆๆเลยคะ ดีสำหรับนักเรียน

และยาวชนดีมากเลยคะ

เห็นด้วยค่ะ

การอ่านจับใจความมีความสำคัญมาก

ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการเรียนและการเขียนมากที่สุด

อยากให้คุณครูนำความรู้ที่ดีอย่างนี้

มาแนะนำกับนักเรียนทุกๆๆคน

สำคัญมากการอ่านอย่างรวดเร็วและได้ใจความ

ดีค่ะ เห็นด้วย

เพราะสำคัญกับเด็กวัยเรียน

เห็นด้วยครับ

การอ่านจับใจความมีความสำคัญมาก

ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการเรียนและการเขียนมากที่สุด

เห้นด้วยค่ะการจับใจความ ก็ดีต่อสังคมน่ะค่ะ

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต

สามารถนำทักษะการอ่านมาใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี

เห็นด้วยครับ

การอ่านจับใจความมีความสำคัญมาก

ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการเรียนและการเขียนมากที่สุด

เห็นด้วยมากๆๆๆเลยคะ

อยากให้มีความรู้

ดีๆๆๆแบบนี้มีตลอดไป

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต

สามารถนำทักษะการอ่านมาใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต

สามารถนำทักษะการอ่านมาใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่าง

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นการแบ่งเบาสมอง

เเละสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เห็นด้วยคับ กับการอ่านจับใจความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

เห็นด้วยค่ะ เพื่อจะทำให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

เห็นด้วยๆๆๆๆ

เห็นด้วยค่ะ

เพราะสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

เห็นด้วยค่ะ

เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

เห็นด้วยค่ะ

เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

เห็นด้วยกับการจับใจความคับ

เพราะสามารถนำไปเป็นสือในการสอนได้คับ

เห็นด้วยค่ะ

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ

มีความรู้ต่อนักเรียนมากค่ะ

เห็นด้วยครับกับการอ่านจับใจความเพราะได้ความรู้และนำไปใช้ในชีวิต

เห็นด้วยกับการอ่านจับใจความสําคัญอย่างยิ่งคะ

เห็นด้วยกับการจับใจความเพราะเป็นเรื่องที่สนุก

ดีค่ะครูหนก

เห็นด้วยค่ะ

เป็นการอ่านจับใจความที่มากเลยค่ะ

เห็นด้วยค่ะ

ดีมากเลยค่ะเป็นการอ่านจับใจความที่ดีมากๆเลยค่ะ

เห็นด้วย

จิงด้วยครับ อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณครับ

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆค่ะ สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะ

เห็นด้วยครับ หวังว่าจะมีข้อมูลดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ

เห็นด้วยมากๆๆๆเลยคะ

มีประโยชน์มาก

หังว่าจะมีข้อความดีๆตลอดไป

อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณคะ

เห็นด้วยขอรับ ครู

เห็นด้วยครับ เพราะจะได้นำไปสอนนักเรียน

เห็นด้วย ค่ะ  เพระ การจับใจความเป็นการฝึกสมาธิที่ดี

เห็นด้วย เพราะ การจับใจความสำคัญเป็นการฝึกสมาธิที่ดี

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะ..

การอ่านจับใจความมีประโยชน์จริงต่อการเรียน มากๆคะ

เห็นด้วยครับมีประโยชน์มาก

เห็นด้วยค่ะ

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

การอ่านจับใจความดีมากเลยค่ะ

เห็นด้วยค่ะ เพราะการอ่านจับใจความทำให้เข้าใจในใจความหลักของเนื้อความที่อ่าน และยังทำให้เด็กนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบ และเก็งข้อสอบได้อีกด้วย

เห็นด้วยค่ะ

เป็นการอ่านทำนองเสนาะ

 ที่สั้นๆและไพเราะค่ะ

เห็นด้วยคับๆๆๆ

เห็นด้วยมากๆๆๆเลยคะ

อยากให้มีความรู้

ดีๆๆๆแบบนี้มีตลอดไป

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

เห็นด้วยครับ  เพราะ สำคัญต่อชีวิต ประจำมาก