การอ่านจับใจความ

การอ่านมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

           การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญและใช้มากในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเรียนสาระการเรียนรู้ใดก็ต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น หากมีทักษะในการอ่านที่ดีการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ก็จะเกิดผลดีตามไปด้วยส่วนการอ่านจับใจความสำคัญไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ผู้ที่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ดีจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนได้

           ดังนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคน  การอ่านทำให้การสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อใดที่ผู้อ่านเข้าใจสารที่ผู้เขียนได้อย่างถูกต้องตรงกับผู้เขียนย่อมทำให้การสื่อสารได้ผลดีเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ของกันและกันอย่างได้ผลดี   เรามาช่วยทำให้ทุกชอบอ่านกันเถอะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอ่านจับใจความ

คำสำคัญ (Tags)#การอ่านจับใจความสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 398138, เขียน: 25 Sep 2010 @ 13:41 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 66, อ่าน: คลิก


ความเห็น (66)

ครูนงค์
IP: xxx.172.154.92
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ

ขอบคุณกับการแสดงความคิดเห็น

ภัทรรัตน์ เสนาขันธ์
IP: xxx.172.169.46
เขียนเมื่อ 

การอ่านจับใจความสามารถนำไปปรับใช้กับสาระอื่นได้เป็นอย่างดี

ครูภัทรรัตน์ เสนาขันธ์

รองมณฑา เล็กอุทัย
IP: xxx.172.169.46
เขียนเมื่อ 

การอ่านจับใจความมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนมากสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเรียนให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น

กมลวรรณ
IP: xxx.172.169.46
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ เพราะถ้านักเรียนทุกคนมีพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนก็จะมีความสุขกับการเรียนในทุกวิชา

เบ็ญจมาศ
IP: xxx.172.167.46
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ

สุทินา
IP: xxx.29.52.220
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคะ กับการอ่านจับใจความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้

........... สินพิพัฒนฤดี
IP: xxx.52.207.167
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคับ กับการอ่านจับใจความสำคัญ

เพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

สูงงาม
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคับ กับการอ่านจับใจความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

นางสมใจ รบช้าง
IP: xxx.172.171.79
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะลูกฉันทามคงตอบได้

ด.ญ.เจนจิรา ภู่โต
IP: xxx.25.125.107
เขียนเมื่อ 

การอ่านจับใจความดี

มีประโยชน์มากๆ

ช่วยส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทย

นางสาวเจียมกมล จันทร์เส็ง
IP: xxx.172.171.79
เขียนเมื่อ 

มีประโยทช์ชว่ยเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย

เกียรติชัย
IP: xxx.172.154.239
เขียนเมื่อ 

ดีครับ  เขียนได้ดีมากเลยครับ

เกียรติชัย   นาคเหล็ก ป.5/1

นางใจทิพย์ คุ้มภัย
IP: xxx.123.175.246
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ เพื่อจะทำให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับนักเรียนมาก

ณัพงค์
IP: xxx.172.154.239
เขียนเมื่อ 

การเขียนจับใจความของครูดีมากครับ

ด.ญ.สิรินันท์ บัวแก้ว
IP: xxx.123.168.202
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆๆๆๆเลยคะ ดีสำหรับนักเรียน

และยาวชนดีมากเลยคะ

นายอดิเรก รอดพล
IP: xxx.172.154.118
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

การอ่านจับใจความมีความสำคัญมาก

ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการเรียนและการเขียนมากที่สุด

ด.ญ.สิรินันท์ บัวแก้ว
IP: xxx.123.168.202
เขียนเมื่อ 

อยากให้คุณครูนำความรู้ที่ดีอย่างนี้

มาแนะนำกับนักเรียนทุกๆๆคน

ด.ญ.สิรินันท์ บัวแก้ว
IP: xxx.123.168.202
เขียนเมื่อ 

สำคัญมากการอ่านอย่างรวดเร็วและได้ใจความ

โสภิดา
IP: xxx.172.155.215
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ เห็นด้วย

เพราะสำคัญกับเด็กวัยเรียน

นายอดิเรก รอดพล
IP: xxx.172.154.118
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การอ่านจับใจความมีความสำคัญมาก

ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการเรียนและการเขียนมากที่สุด

พัณณิตา เนียมจุ้ย
IP: xxx.172.164.18
เขียนเมื่อ 

เห้นด้วยค่ะการจับใจความ ก็ดีต่อสังคมน่ะค่ะ

ธนพงศ์ อุตมะ
IP: xxx.172.132.80
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต

สามารถนำทักษะการอ่านมาใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี

...นาง ..ไพจิตย์................. แก้วโม่ง
IP: xxx.172.171.159
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การอ่านจับใจความมีความสำคัญมาก

ในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญต่อการเรียนและการเขียนมากที่สุด

ศิริลักษณ์ ชุ่มเย็น
IP: xxx.175.184.213
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆๆๆเลยคะ

อยากให้มีความรู้

ดีๆๆๆแบบนี้มีตลอดไป

ยุทธนา
IP: xxx.207.155.134
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต

สามารถนำทักษะการอ่านมาใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.49.13.169
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต

สามารถนำทักษะการอ่านมาใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่าง

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.49.13.169
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

การอ่านเป็นการแบ่งเบาสมอง

เเละสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.49.13.169
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคับ กับการอ่านจับใจความสำคัญเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นดียิ่งขึ้น

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.49.13.169
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ เพื่อจะทำให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.49.13.169
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยๆๆๆๆ

พลอยพรรณ
IP: xxx.172.167.70
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เพราะสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

บุณฑริกา โลกเลื่อง
IP: xxx.25.124.239
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

บุณฑริกา โลกเลื่อง
IP: xxx.25.124.239
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

อดิศร
IP: xxx.172.167.70
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการจับใจความคับ

เพราะสามารถนำไปเป็นสือในการสอนได้คับ

พรพนิต อินอุด
IP: xxx.164.231.41
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ

มีความรู้ต่อนักเรียนมากค่ะ

วัฒนชัย สารบุญ
IP: xxx.205.89.180
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับกับการอ่านจับใจความเพราะได้ความรู้และนำไปใช้ในชีวิต

จิราพรรณ มะตัน
IP: xxx.207.154.107
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการอ่านจับใจความสําคัญอย่างยิ่งคะ

อรรถพล
IP: xxx.172.170.205
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการจับใจความเพราะเป็นเรื่องที่สนุก

วิศัลย์ศยา สอนอิสทร์
IP: xxx.25.124.211
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะครูหนก

เห็นด้วยค่ะ

เป็นการอ่านจับใจความที่มากเลยค่ะ

วิศัลย์ศยา สอนอินทร์
IP: xxx.25.124.211
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

ดีมากเลยค่ะเป็นการอ่านจับใจความที่ดีมากๆเลยค่ะ

สวย
IP: xxx.206.175.174
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย

ประทวน กามะ
IP: xxx.172.171.248
เขียนเมื่อ 

จิงด้วยครับ อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณครับ

พราวพิศุทธิ์
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆค่ะ สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะ

อนุรักษ์
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ หวังว่าจะมีข้อมูลดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ

พรพิมล
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆๆๆเลยคะ

มีประโยชน์มาก

อนุธิดา
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

หังว่าจะมีข้อความดีๆตลอดไป

สุดารัตน์
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณคะ

นพณัฐ
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยขอรับ ครู

พงศธร
IP: xxx.52.206.155
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ เพราะจะได้นำไปสอนนักเรียน

ครู ชื่น
IP: xxx.206.245.159
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย ค่ะ  เพระ การจับใจความเป็นการฝึกสมาธิที่ดี

ครู ชื่น
IP: xxx.206.82.253
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย เพราะ การจับใจความสำคัญเป็นการฝึกสมาธิที่ดี

ธนัญญา ดำนงค์
IP: xxx.205.136.19
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะ..

การอ่านจับใจความมีประโยชน์จริงต่อการเรียน มากๆคะ

อัฐภาค
IP: xxx.172.169.89
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับมีประโยชน์มาก

อัฐภิญญา
IP: xxx.172.169.89
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

ณัฏฐณิชา โก่งพุก
IP: xxx.172.167.92
เขียนเมื่อ 

การอ่านจับใจความดีมากเลยค่ะ

จิรัฐพร กล้าหาญ
IP: xxx.172.169.198
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ เพราะการอ่านจับใจความทำให้เข้าใจในใจความหลักของเนื้อความที่อ่าน และยังทำให้เด็กนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบ และเก็งข้อสอบได้อีกด้วย

นางดวงนภา บำรุงเกตุ
IP: xxx.206.168.12
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

เป็นการอ่านทำนองเสนาะ

 ที่สั้นๆและไพเราะค่ะ

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.77.234.6
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคับๆๆๆ

เห็นด้วยมากๆๆๆเลยคะ

อยากให้มีความรู้

ดีๆๆๆแบบนี้มีตลอดไป

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.172.165.45
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.172.165.45
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.172.165.45
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.172.165.45
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

วรปรัชญ์ คืนประคอง
IP: xxx.172.165.45
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าหากนักเรียนมีการอ่านจับใจความได้ จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นในทุกๆ วิชา

วรภัทร
IP: xxx.172.169.72
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ  เพราะ สำคัญต่อชีวิต ประจำมาก