WHA ปี 54(1) เกณฑ์การคัดเลือก


4-9-53

ในปีงบประมาณ54เราจะจัดการคัดเลือกคนไปประชุมWHAค่ะ

ทางคณะทำงานได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้อย่างคร่าวๆโดยคุณโต๊ดร่างจากของเดิมและเพิ่มเติมโดยคุณหมอนครและหมอเศวตรสรรค่ะ

การคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Assembly) สมัยที่ 64

 ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม WHA สมัยที่ 64 ประกอบด้วย

 1. พี่เลี้ยง ที่มีประสบการณ์จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จำนวน 1 คน (นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท)

 2. ตัวแทนจากกอง/สำนัก/สถาบัน (ส่วนกลาง) จำนวน 1 คน

 3. ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 จำนวน 1 คน

 คุณสมบัติ 

 1. เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการ ? ในสังกัดกรมควบคุมโรค

 1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (แพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ) ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคระดับดีมาก อย่างน้อย 1-2 เรื่อง           และเรื่องอื่นๆในงานของกรมควบคุมโรคระดับดี ขึ้นไป

  1. มีความอดทน, มีความตั้งใจแน่วแน่และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องการการประสานงานที่ดี

  2. หน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบ โดยสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

  3. ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเดือนพฤษภาคม 2554 รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมเตรียมการก่อนประชุมและสรุปผลหลังจากกลับจากการประชุม

 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในด้าน การฟัง พูด อ่าน และเขียน อยู่ในระดับดี-ดีมาก

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

 1. คะแนนการจัดทำ Assignment

 1. คณะกรรมการคัดเลือกจะมอบหมายให้ผู้สมัคร จัดทำร่าง Intervention ที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นเอกสารที่จะนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 64 โดยรายละเอียดของ Assignment จะมีการแจ้งให้ทราบในการประชุมชี้แจงการคัดเลือก ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายน 2553

 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ (DTEC) ที่ได้คะแนน  ไม่ต่ำกว่า 60% (ผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553- 30 กันยายน 2553 สามารถใช้  ผลสอบนั้นได้)

 3. ผู้ที่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ให้ใช้สำเนาปริญญาดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 1. ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 1. ก่อนการประชุม 

1.1    เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนของกรมควบคุมโรค

1.2     ประสาน/จัดทำ ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นและนโยบายของประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ

 

 1. ระหว่างประชุม 

2.1    เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรคและเรื่องอื่นๆ ตามที่หัวหน้าคณะทำงานของประเทศไทยมอบหมาย

2.2     สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ให้กับคณะทำงานของประเทศไทย

 

 1. หลังการประชุม 

3.1    สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ให้ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3.2    เป็นวิทยากรสรุปบทเรียนที่ได้จากการประชุมให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 หมายเหตุ 

 1. การคัดเลือกจะพิจารณาจากทั้งคะแนนของการจัดทำ Assignment และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย

ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ จะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมของทีมวิชาการกรมควบคุมโรคในปีถัดไป ยกเว้นในกรณีมีข้าราชการอื่น            ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับของข้าราชการในกรมควบคุมโรค??

คำสำคัญ (Tags): #wha#กรมควบคุมโรค
หมายเลขบันทึก: 390907เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2010 22:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 16:32 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (2)
นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

มาเชียร์กรรมการเเละผู้เข้าประกวดทุกท่านครับ เพื่อชาติ สู้ๆๆ

ขอบคุณ คุณหมอไพโรจน์ที่เข้ามาเยี่ยม และยังเป็นตัวแทนกรมของปีงบประมาณ53ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กรมควบคุมโรคของเราค่ะ

ช่วยเชียร์พี่ๆน้องๆหน่อยนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท