การนิเทศติดตามการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าจะทำให้คณะครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ลูกศิษย์ของเราดียิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ถ้าฝ่ายบริหารนำข้อที่ต้องแก้ไขมาปรับปรุงก็คงจะดีขึ้นอีกใช่ใหมเอ่ย ? ในโรงเรียนของเราจะมีการนิเทศแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก ๆ วันพุธ  ค่ะ  สนใจก็เรียนเชิญนะคะ