วันที่ 31 กรกฎาคม 2549  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2549 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงของนักเรียน การขับร้องเพลงลูกทุ่ง