ขลุ่ย เป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของไทย และนับว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุดชนิดหนึ่ง ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสน่ห์ เสียงไพเราะ สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา  พกพาง่าย สามารถนำติดตัวได้สะดวก

 

รูปภาพขลุ่ยเพียงออ

รูปภาพขลุ่ย    ลักษณะของขลุ่ย

            

             ในตอนที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น  ข้าพเจ้าได้ลองหัดเป่าขลุ่ยเพราะคุณพ่อของข้าพเจ้าสอน และมีครูดนตรีสอน  เมื่อข้าพเจ้าได้ลองเล่นข้าพเจ้าก็ชอบ  เพราะ เสียงของขลุ่ยไพเราะ และมีเสน่ห์  แม้ไม่มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นมาเล่นเสริมก็สามารถเล่นเป็นเพลงที่ไพเราะได้  แต่เมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไม่ได้เล่น เพราะ ไม่ค่อยมีเวลา  ในตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะเป่าขลุ่ยได้เหมือนตอนที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกเป่าขลุ่ย   และข้าพเจ้าอยากจะช่วยอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วย

       

           ในการฝึกเป่าขลุ่ยในเบื้องต้นนั้น ก็ไม่ยากนัก   โดยข้าพเจ้าสามารถที่จะหาทักษะการเป่าขลุ่ยในเว็ปไซต์ต่าง ในอินเตอร์เน็ต ถามคุณพ่อ หรือ ถามผู้ที่เป่าขลุ่ยได้ จากนั้นข้าพเจ้าก็ฝึกทักษะพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การฝึกเป่า การฝึกไล่โน้ต เป็นต้น เมื่อข้าพเจ้าสามารถไล่โน้ตได้คล่องแล้ว ก็เริ่มฝึกเล่นเพลงที่สั้น ๆ ง่าย ๆ ก่อน โดยฝึกจากคลิปวีดิโอในอินเตอร์เน็ตซึ่งบางคลิปมีโน้ตเพลงให้ดูด้วย หรือฝึกโดยครู หรือผู้รู้ก็ได้ จากนั้นก็เริ่มเล่นเพลงที่ยากและซับซ้อนขึ้น เนื้อเพลงที่ข้าพเจ้าฝึกเล่นนี้สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยในอินเตอร์เน็ต และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นของข้าพเจ้าให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าจะหาเทคนิควิธีเสริมในการเป่าขลุ่ยให้ดีขึ้นจากอินเตอร์เน็ตหรือในหนังสือที่เกี่ยวกับดนตรีไทย

              

รูปภาพโน๊ตขลุ่ยและวิธีการจับขลุ่ยรูปภาพโน๊ตขลุ่ยและวิธีการจับ

          

 

ตัวอย่างโน้ตขลุ่ย

โ๊น๊ตเพลงค้างคาวกินกล้วย

ท่อน 1

_ ล _ ซ

_ ซ ซ มํ

_ _ ซํ มํ

_ _ รํ มํ

_ _ รํ มํ

_ _ ซํ มํ

ซํ มํ รํ ดํ

_ _ รํ มํ

_ ล _ ซ

_ ซ ซ มํ

_ _ ซํ มํ

_ _ รํ มํ

_ _ ซํ มํ

_ _ รํ ม

ซํ มํ รํ ดํ

_ _ รํ ดํ

กลับต้น

ท่อน 2

_ _ _ _

_ รํ _ รํํ

_ _ มํ ร

_ ดํ รํ _

ล ท ดํ รํ

มํ รํ ดํ ท

ล ซ ล ท

_ ดํ _ รํ

_ _ _ _

_ รํ _ รํํ

_ _ มํ รํ

_ ดํ รํ _

_ รํ _ รํ

มํ ดํ รํ มํ

ซํ มํ รํ ดํ

_ ท _ ล

กลับต้น

ท่อน 3

_ _ _ _

_ ล _ ล

ซ ล ดํ ล

ซ ม _ ซ

_ ม _ ล

ซ ม _ ซ

ล ซ ม ซ

ล ดํ _ ล

_ _ _ _

_ ล _ ล

ซ ล ดํ ล

ซ ม _ ซ

_ ม _ ล

ซ ม _ ซ

_ ม _ ร

ซ ม ม ม

กลับต้น

 

        เห็นไหมว่า การเป่าขลุ่ยไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องอาศัยความขยันในการฝึกปฏิบัติ ต้องมีการฝึกฝนเป็นประจำเท่านั้น

              การฝึกเป่าขลุ่ยนั้น ทำให้ข้าพเจ้ามีทักษะในการเป่าขลุ่ยที่ถูกต้อง สามารถเล่นเพลงต่าง ๆ ได้ สามารถสอนพื้นฐานเบื้องต้นในการเป่าขลุ่ยให้คนอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ การเป่าขลุ่ย ยังทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิ ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย

 

 ตัวอย่างคาราโอเกะเพลงขึ้นพลับพลา ๒ ชั้น

http://www.youtube.com/watch?v=VeM0WfuGFXs

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับขลุ่ย

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2

 

 ภาคผนวก

การฝึกเป่าขลุ่ยของข้าพเจ้า

http://www.youtube.com/watch?v=rQhycqafw7c

 เอกสารอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2

http://www.thaigoodview.com/library

 http://writer.dek-d.com/snep/story/viewlongc.php?id=243826&chapter=3

 

 

 บันทึก วันที่ 19 สิงหาคม 2553

แก้ไข

วันที่ 22 สิงหาคม 2553

วันที่  5  กันยายน  2553