นิทรรศการ ราชภัฏวิชาการ วันที่18-22สิงหาคม 2553

      กิจกรรมวันวิชาการจากที่ดิฉันได้ เข้าไปชมนิทรรศการดิฉันได้นำบอร์ดของคณะครุศาสตร์-ภาษาอังกฤษทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบอร์ดนิทรรศการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้ บอร์ดมีความน่าสนใจทำให้นักศึกษาอยากเรียนรู้มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ของแคร์รีความเห็น (0)