ความรักช่วยพัฒนาความฉลาดของเด็ก

ตีรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรักกับการพัฒนาของสมอง

         ผู้เขียนพบข้อมูลจากหนังสือสานฝัน...ด้วยการคิด ของศูนย์บริหารโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ความตอนหนึ่งเขียนว่า       "ภาพการทำงานของสมอง แสดงให้เห็นว่าสมองที่ทำงานจะมีเลือดไปเลี้ยงสมอง เมื่อเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เลือดจะไปเลี้ยงสมองจำนวนมาก แต่เมื่อเด็กถูกดุ เลือดจไปเลี้ยงสมองน้อยลง ทำให้เกิดการเรียนรู้ลดลง"
         จากข้อความดังกล่าวผู้เขียนมีความคิดเห็นว่ามนุษย์เราเมื่อมีชีวิตอยู่ในสภาพการณ์ที่แจ่มใส มีความสุขเส้นเลือดจะผ่อนคลายขยายโตขึ้น การไหลเวียนของเลือดไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายสะดวก ผิดกับยามเมื่ออยู่ในภาวะขุ่นมัว เครียด เส้นเลือดจะเกร็งตัวทำให้หลอดเลือเล็กลง การไหลเวียนของเลือดที่นำสารอาหารและก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงส่วยต่างๆของร่างการลดลง  ทำให้อวัยวะต่างๆรวมทั้งสมองมีการเจริญเติบโตได้น้อย ร่างอ่อนแอ จะเห็นกันทั่วไปว่า คนที่อารมณ์ดีจะเป็นคนที่แก่ช้า สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
         เด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าพ่อแม่หรือผู้ที่ไกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้การพัฒนาของสมองเด็กเป็นไปด้วยดี นั่นหมายถึงช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับลูกหลานของเรานั่นเอง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา



ความเห็น (0)