เนื่องจากเข้ามาเป็นสมาชิกเวบบล๊อกก็เลยได้ idea ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจวบเหมาะที่นักศึกษาที่กำลังจะจบ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแห่งคงยากต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานจึงขอเป็นน้องใหม่อีกเครือข่ายหนึ่งคืองานสุขภาพจิตชุมชน ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์