นักศึกษา KM

นักศึกษาภาคพิศดาร

KM ที่รัก..(ตอน นักศึกษาภาคพิสดาร) ก่อนจะฉายภาพการเริ่มต้นวงจรชีวิต ของนักศึกษาภาคพิสดาร...ขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์หลายท่านทิ่พยายาม หยิบยื่นโอกาสอันดีงามมาให้ ถึงแม้บางท่าน จะทำท่า ดึงคืน...แต่สุดท้ายก็ปล่อยโอกาสให้ โดยเฉพาะ คุณหมอวิจารณ์ ครูบาสุทธินันท์ อ.อภิชัย และคณะอาจารย์ ประจำหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ทุกท่านด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง...ครับ กว่าจะมาสู่รั้วกันเกลาของ ม.อุบลใด้ ต้องผ่านด่านทดสอบและหลุมพลาง มากมาย(ในระบบ) ณ ปัจจุบัน บางคนยังไม่ผ่านรอบตัดเชือกเลย...พิสดารจริง ๆ วันนี้(12มิย.2549)เป็นวันประกาศการต่อสู้กับความไม่รู้ และความกลัว...คุณครูSusu nousala จากMelbourne Victoria Australia มาถึงโจมตีอย่างหนัก 3ชั่วโมง มีภาษาไทย 1 คำ "สวัสดีคะ" นอกนั้น..อังกฤษล้วนๆ ดูอาการของนักศึษา(ส่วนมาก)อาการไข้ขึ้น ยกเว้นบางท่านจึงกันพายเรือจนรอดแบบสนุกติดปลายนวม(งานแปล 9 หน้า) ใด้ประเด็นสำคัญ การจับประเด็นสำคัญของเรื่อง ความหมายมุมมองของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Learning outcomes วันนีเริ่มต้นได้ด้วยความตื่นเต้นมากมายและกระบวนการเรียนรู้ใด้เริ่มแล้วครับ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริพงษ์ สิมสีดาความเห็น (1)

กระบวนการเรียนรู้มีมานานแล้วครับ ไม่ใช่เริ่มต้นวันนี้ แต่ว่าวันนี้เราเริ่มเรียนอะไรต่างหาก 

อยากรู้จังว่าเขาสอนอะไร KM ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ แต่การทำ KM อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคน

หรือว่าอย่างไรครับ