ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (Family Reading Rally) 29 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนพิบูลฯ(วิภาคย์ฯ) สพท.อบ.3

ครูซ่อน
วันภาษาไทย 53 รักการอ่าน

 

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เราทราบกันดีว่า เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของชาติ นั่น คือ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ซึ่งครั้งหนึ่งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วมีกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาไทยและการรักษาภาษาไทยให้บริสุทธิ์สืบไป  ต่อมารัฐบาลจึงมีความเห็นว่าควรกำหนดมีวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อ  29  กรกฎาคม 2543

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพิบูลฯ(วิภาคย์วิทยากร) สพท.อบ.3 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นโดยมีโรงเรียนในเครือข่ายและผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้ได้เน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมในรูปแบบ ลองอ่านค้นปนเล่นเพลิน(PLEARN) และมีกิจกรรม ครอบครัวรักการอ่าน  FAMILY  READING  RALLY   ตามกำหนดการดังนี้

วันที่  26 – 30 กรกฎาคม 2553  ในแต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มสนใจ และให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเช๋น การประกวดคัดลายมือ  แข่งขันตอบคำถาม ประกวดร้องเพลง  กิจกรรมใบ้คำ  แข่งขันเขียนคำ  ประกวดอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

แข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายประกวดคำขวัญวันภาษาไทย  ประกวดอ่านจับใจความโดยครูภาษาไทยในสายชั้นร่วมมือกับครูสาระอื่นๆ จัดกิจกรรมขึ้นเฉพาะในสายชั้น

วันที่ 29  กรกฎาคม  2553  จัดกิจกรรมแบบบูรณาการดังนี้

      เวลา  8.00 น .  แข่งขันกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

      เวลา 9.00น.  พิธีเปิดกิจกรรม  มอบรางวัลครอบครัวรักการอ่านชนะเลิศและรายการแสดงทุกสายชั้นสลับกับการเล่นเกมภาษาหรรษาบนเวทีตลอดวัน

       เวลา 9.30น.  เริ่มกิจกรรม  ลองอ่านค้นปนเล่นเพลินPLEARN   ชั้นป.1,2,3.

       เวลา  13.00น.  ชั้น  ป.4,5,6และมัธยมร่วมกิจกรรม

ในการร่วมกิจกรรมให้ทุกคนมีหนังสือเดินทางเพื่อแสดงจุดผ่านตามฐานต่างๆดังนี้

1.นิทานเริงใจมีกิจกรรมเล่านิทาน  หนังสือนิทาน  แสดงประกอบการเล่านิทาน

2.โลกสวยด้วยมือเรา รณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน

3.ผลิตภัณฑ์สรรคุณค่า  การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ การทดสอบสารที่เป็นอันตราย

4.รู้คุณค่าสารานุกรม  นำพจนานุกรมมาจัดแสดงเฉพาะเล่มที่อยู่ในความสนใจและมีนิทรรศการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดแสดงทุกเล่ม

5.ปริศนาคำทาย อะไรเอ่ย   นำภาพปริศนา  คำถามชวนคิดให้เด็กฝึกคิดใช้ภาษา

6.ผญาสุภาษิตอีสาน  นำเสนอ  ผญา อีสาน คำทวย คะลำ และสุภาษิตคำพังเพยของเด็กฝึกพูดและตอบคำถาม

7.เทิดพระเกียรติ83  พรรษา   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

8. BBL หรรษา  จัดกิจกรรม เกมฝึกการคิด  การบริหารสมอง

9.  เกียรติยศครูภาษาไทย พ.ม.ว. จัดแสดงผลงานครู และนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อเข้าฐานครบส่งแบบบันทึกและหนังสือเดินทางที่คุณครูประจำชั้นเพื่อพิจารณามอบเกียรติบัตรต่อไป

กิจกรรมวันภาษาไทยปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผู้เรียนโครงการ SP2   ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนมีความสุขสนุกสนานครูมีความเบิกบาน ภูมิใจที่เห็นเด็กสนใจใฝ่รู้

กิจกรรมเสริม มีการเขียนคำไทยบรรยายความในใจเกี่ยวกับภาษาไทยบนผืนผ้า   ใบหน้า  ท่าทาง  สีหน้าของผู้แต่งแต้มตัวอักษรแสดง ถึงความภูมิใจที่มีภาษาไทยอันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ปัญญาแห่งความเป็นไทย

 

รายชื่อครูกลุ่มสาระภาษาไทย     

1. นางซ่อนกลิ่น  พรหมลักษณ์  

2. นางประไพวรรณ  ชมพูบุตร

3. นางวิภาภรณ์  อร่ามโชติ          

4. นางวิไลรัตน์  พลมาตย์

5.นางดวงมณี  พันธ์โชติ               

6. นางนิตยา  บุญพา

7.นางประพัฒน์ศรี บุญประสพ     

8. นางวัลภา บัวพันธ์

9. นางไพรวรรณ  สัมปชัญญานนท์

10.นางสุวิมล  ยามประโคน

 

ผู้บริหารโรงเรียน   ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ   

รองฝ่ายวิชาการ   นายพิพิธ  เสริมศรี

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

(Family Reading Rally) 

 

โรงเรียนใกล้เคียง โรงเรียนบ้านยอดดอนชีร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

ทีมครอบครัวรักการอ่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

การจัดกิจกรรมสร้างความสุขและความรู้ ให้ทั้งคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง กันถ้วนหน้า

 

-------------------------------- FIN ------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ภาษาไทยสพท.อบ.3

คำสำคัญ (Tags)#วันภาษาไทย พมว. 53

หมายเลขบันทึก: 384417, เขียน: 13 Aug 2010 @ 12:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)