กระผมมีปัญหามากเรื่องไวรัสที่ติดมากับแฮนดีไดร์ฟ เพราะภรรยาใช้แฮนดีไดร์ฟ ที่ทำงาน
แล้วกลับมาใช้ที่บ้านอีก แต่เครื่องที่บ้านมีโปรแกรม ahdv ใช้ในการสแกน ดักในขั้นต้น
              แต่เจ้าตัว Recycler มันก็ยังหลบซ่อนอยู่ ก็เลยค้นหาในอาจารย์กู อาจารย์เค้าบอกว่า
1. ให้เข้าที่ Start >> Run >>แล้วพิมพ์คำว่า cmd แล้วกด enter
2. โปรแกรม Dos มันขึ้นคำว่า C:\Documents and Setting\Administrator>
3. จากนั้นให้เราพิมพ์ ชื่อไดร์ฟ ของแฮนดีไดร์ฟ ยกตัวอย่างเช่น ไดร์ฟ H: เป็นต้น
เราก็พิมพ์คำว่า H: ต่อท้าย C:\Documents and Setting\Administrator>H: แล้วกด enter
4. จากนั้นให้เราพิมพ์ H:/>attrib -a -s -r -h RECYCLER แล้วกด enter
5. โฟลเดอร์ RECYCLER มันก็จะปรากฏออกมา
6.จากนั้นเข้าไปจัดการลบทิ้ง โดยเข้าไปที่ My computer คลิกขวากด Open ก็จะเห็นโฟลเดอร์ดังกล่าว จัดการลบทิ้ง โดยกด Shift ค้างแล้วกด Delete
7.เอนชาอัลลอฮ์ โฟลเดอร์ดังกล่าว จะอันตรธานหายไป