การถือศีลอดกับประโยชน์ทางการแพทย์


ผลลัพธ์การถือศิลอดในทางสรีรศาสตร์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และลดความดันโลหิตสูงสุดที่เกิดขึ้นหลังระยะการบีบตัวของห้องหัวใจ การถือศิลอดช่วงเดือนรอมาฏอนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแสดงออกถึงความ ถ่อมตนตามแนวทางสายกลาง สงบจิตสงบใจ โรคเบาหวานมี่ไม่ต้องใช้อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) ลดน้ำหนักมที่ากเกินไปและคลดวามดันโลหิตสูง ในปี ค.ศ1994 การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “สุขภาพกับเดือนรอมาฏอน” ณ รัฐกาซาบลังกา (รัฐหนึ่งของโมรอกโค) มีการนำผลการวิจัยอย่างละเอียดจำนวน 50 เล่ม จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีนักวิจัยทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมนำเสนอผลการศึกษา จริยธรรมการรักษาทางการแพทย์ด้วยการถือศิลอด ขณะที่มีการบันทึกความเจริญก้าวหน้าด้านสุขภาพทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้เลยที่การถือศิลอดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในการ รักษาทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย อีกประการหนึ่ง ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจอุตตัน นิ่วในไต เป็นต้น โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ได้รับการยกเว้น จากการถือศิลอดและควรหลีกเลี่ยงการถือศิลอด

โดยทั่วไปแล้วการอดอาหารมีส่วนกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในการรักษาโรคและการ ควบคุมอาหาร  การหยุดพักการทำงานของระบบย่อยอาหารชั่วคราว และการลดระดับลิพิด(ผู้แปล-ไขมันซึ่งเป็นสสารที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้)  การอดอาหารส่งผลเสียหลายประการด้วยกัน เรียกว่า การลดความอ้วนสู่หายนะ อย่างไรก็ตามการอดอาหารแบบอิสลามมีความแตกต่างกับการอดอาหารเพื่อสรีระร่าง กาย เพราะการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมาฏอน(ผ้แปล-เป็นเดือนหนึ่งตามแบบอิสลาม จำนวนของเดือนอิสลามจะต่างกับเดือนสากล กล่าวคือเดือนอิสลามมี 29vหรือ30 วัน แต่เดือนสากลมี 28 หรือ 29 หรือ30 วัน) มิได้เข้าข่ายที่จะเกี่ยวข้องกับภาวะขาดสารอาหาร หรือ การบริโภคพลังงานความร้อนอย่างไม่เพียงพอ ปัจจัยในการบริโภคพลังงานของมุสลิมในช่วงเดือนรอมาฏอน ขึ้นอยู่กับกับความต้องการของประชาชนในการบรโภค กล่าวอีกในหนึ่งได้ว่า การถือศิลอดเป็นการกระทำโดยสมัครใจ มิได้มีผลเสียในทางวงการแพทย์แต่อย่างใด

          เดือนรอมาฏอนเนเดือนที่มีกฏข้อบังคับและฝึกฝนตัวเองในตัวและหวังว่าการฝึกฝน ดังกล่าวจะดำเนินเรื่อยไปจนกระทั่งสิ้นสุดสุดท้ายของเดือนรอมาฏอน  หากบทเรียนที่ได้รับในช่วงเดือนรอมาฏอน ไม่ว่าจะบริโภคอาหารเพื่อลดความอ้วนหรือเพื่อความดี ยังดำเนินต่อไปแม้ว่าเดือนรอมาฏอนจะหมดแล้วก็ตามที  ดังกล่าว ถือเป็นการดีสำหรับรูปแบบการดำเนินชั่วชีวิตของเขา  ยิ่งไปกว่านั้นการบริโภคอาหารต่างในช่วงเดือนรอมาฏอนมิได้มีกฏเกณฑ์ในการ เลือกรับประทานอาหารแต่ประการใดว่าจะต้องเป็นอาหารประเภทโปรตีนหรือผลไม้ เพื่อลดความอ้วน  แต่ควรบริโภคอาหารทุกประเภทที่เป็นที่อนุญาตตามปริมาณที่เหมาะสม

          ความแตกต่างระหว่างการถือศิลอดช่วงเดือนรอมาฏอนกับการอดอาหารทั่วไปคือช่วง เวลาการรับประทานอาหาร  กล่าวคือ ในช่วงเดือนรอมาฏอน  โดยทั่วๆไปแล้ว  เราไม่รับประทานอาหารกลางวัน แต่จะรับประทานอาหารเช้าแต่เนิ่นๆ และจะไม่รับประทานอาหารกว่าจะโพล้เพล้เสียก่อน  การควบคุมตัวเองจากการดื่มน้ำในช่วงถือศิลอดมิได้เป็นอันตรายแต่ประการใด  แท้จริงแล้ว การถือศิลอดเป็นสาเหตุทำให้เระดับความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายลดการสู ยเสียน้ำได้ในระดับหนึ่ง  ร่างกายจะมีอวัยวะในส่วนต่างคอยป้องกันการสูญเสียน้ำในร่างกาย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการศูญเสียน้ำเพียเล็กน้อยและการ้องกันการญญเสียน้ำ อย่างน้อยๆแล้วในชีวิตของพืชนั้น้นช่วยยืดชีวิตให้ยาวขึ้น

          ผลลัพธ์การถือศิลอดในทางสรีรศาสตร์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และลดความดันโลหิตสูงสุดที่เกิดขึ้นหลังระยะการบีบตัวของห้องหัวใจ การถือศิลอดช่วงเดือนรอมาฏอนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแสดงออกถึงความ ถ่อมตนตามแนวทางสายกลาง สงบจิตสงบใจ โรคเบาหวานมี่ไม่ต้องใช้อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) ลดน้ำหนักมที่ากเกินไปและคลดวามดันโลหิตสูง  ในปี ค.ศ1994 การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “สุขภาพกับเดือนรอมาฏอน” ณ รัฐกาซาบลังกา (รัฐหนึ่งของโมรอกโค) มีการนำผลการวิจัยอย่างละเอียดจำนวน 50 เล่ม จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีนักวิจัยทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมนำเสนอผลการศึกษา จริยธรรมการรักษาทางการแพทย์ด้วยการถือศิลอด  ขณะที่มีการบันทึกความเจริญก้าวหน้าด้านสุขภาพทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้เลยที่การถือศิลอดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในการ รักษาทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย อีกประการหนึ่ง ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจอุตตัน นิ่วในไต เป็นต้น โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ได้รับการยกเว้น จากการถือศิลอดและควรหลีกเลี่ยงการถือศิลอด

          ผลลัพธ์การถือศิลอดทางจิตวิทยาก็เช่นกัน  ทำให้ผู้ที่ถือศิลอดช่วงเดือนรอมาฏอนเกดความสันติ และ สงบ การมาดร้าย อาฆาตของแต่ละบุคคลลดน้อย ถอยลง การกระทำที่ผิดศิลธรรมลดลง  วิวัฒนาการทางจิตวิทยามีส่วนเกี่ยวโยงกับเสถียรภาพของกลูโกสในเลือดในช่วง การอดอาหารเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะทางจิตยังมีส่วยยั่วยุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอีกด้วย  ฉันใดก็ฉันนั้น การท่องจำพระมหาคัมภีห์อัลกุรอานไม่ใช่แค่เพิ่มความขันติธรรมในจิตใจเท่า นั้นแต่ยังช่วยพํฒนาความทรงจำอีกด้วย

          อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงตรัส ความว่า
          "เดือนรอมฏอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกรุ-อานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จดังนั้นผู้ใดในหมูพวก เจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผู้ใดป่วย หรืออยู่ในการเดินทาง ก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วน ซึ่งจำนวนวัน(ของเดือนรอมฏอน) และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำ แก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ" (2: 185)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sunnahstudent.com/forum/index.php?PHPSESSID=52e596bb46a3af8f5e91b8bd859e9c31&topic=5022.msg50885#msg50885

หมายเลขบันทึก: 383103เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2010 14:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 08:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะคุณ P Spidy

ได้รับความรู้เรื่องการถือศีลอดอย่างละเอียด เพราะไม่เคยทราบรายละเอียด  ได้เก็บความสงสัยไว้ นานมากแล้ว ว่าการอดอาหารในพิธีถือศีลอดนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ อย่างไร?....

ได้รับทราบ และมีความเข้าใจที่กระจ่างชัดมากขึ้น

ต้องขอขอบคุณ คุณSpidy  ไว้โอกาสนี้ค่ะ

 

 

สวัสดีครับ คุณครูผู้ใจดี ขอบคุณที่แวะมาคอมเม้นท์นะครับ

  • การถือศีลอด ไม่มีผลเสีย  หรืออันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด  แถมยังได้ประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆ ด้านด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้เข้าใจเรื่องราวสำคัญ ๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามมากแล้วค่ะ มีเกลอ มีน้องชายต่างศาสนาหลายคนแล้ว

พี่คิมแวะมาเรียนว่า โปรดแจ้งขนาดเสื้อด้วยนะคะ   ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ "เพิ่งทราบรายละเอียดการถือศีลอดกับประโยชน์ทางการแพทย์" เป็นข้อมูลใหม่จริง ๆ ค่ะ
  • ขอบคุณสาระน่ารู้ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ

ขอบคุณพี่คิมที่แวะเวียนมาครับ และต้องขอโทษที่ต้องให้ตามกัน ปกติผมใส่เสื้อเบอร์ M ครับ ตอนนี้รอพรรคพวกอยู่ครับ เผื่อจะสั่งทีเดียวหลายตัวครับ ขอบคุณมากครับพี่คิมครับ

ขอบคุณเช่นกันครับ คุณบุษรา

สวัสดีค่ะ

ได้เข้าใจ และรับรู้ประโยชน์ของการถือศีลอด ในเดือนรอมาฏอน ของศาสนาอิสลามมากขึ้นค่ะ

ขอบคุณบันทึกดีๆที่แบ่งปันค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ KRUDALA 

เช่นกันครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท