การจัดการความรู้

  การจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรม  

การจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง จึงควรคำนึงถึงความเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีลักษณะของเส้นตรง แต่มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย การยึดถือทฤษฎีหนึ่งอย่างตายตัว โดยไม่คำนึงถึงบริบทต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมก็อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักยึดมั่นเฉพาะปัจจัยทางด้านวัตถุและสิ่งที่สามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสภายนอก ละเลยปัจจัยทางจิตวิญญาณซึ่งไม่อาจสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่สำคัญวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มักรวมเอาปัจจัยทางจิตวิญญาณของผู้คนไว้เสมอ

        ดังนั้น การจัดการความรู้จึงต้องหมายรวมทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และความรู้เชิงอุดมคติที่เป็นความเชื่อทั้งหลายด้วย จึงจะเรียกได้ว่าเป็นความรู้แบบบูรณาการและไม่แข็งกระด้างอย่างทฤษฎีส่วนใหญ่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bannua

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 38304, เขียน: 12 Jul 2006 @ 12:42 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:20 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)