TQM คือ อะไร

การบริหารองค์การ, TQM

TQM คือ Total Quality Management
หมายถึง
หมายถึง  : การบริหารหรือวิธีการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน ทุกระดับ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ดีกว่าและเป็นการจัดระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดำเนินโครงการ TQM  เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้านคุณภาพ บ้านที่แข็งแรงย่อมต้องมีเสาที่มาค้ำยันตัวบ้านไว้ ซึ่งคือกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนั่นเอง
TQM ก็เปรียบเสมือนกับเสาของบ้าน ยิ่งมีเสาที่แข็งแรงมาค้ำยันตัวบ้านไว้มากเท่าไร บ้านก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM  
                1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
                2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน
                3. เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง
                4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
                5. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
                6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการส่งเสริม TQM  ภายในองค์กร
                1.  ผู้บริหารระดับสูงต้องมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่า TQM  จะสามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

                2.  นำ TQM มาเป็นนโยบายในการบริหารธุรกิจ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับรู้

                3.  จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริม TQM  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ในกิจกรรม TQM   ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

                4.  จัดตั้ง TQM  Steering   Committee   โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย, ผลักดันการดำเนินการ, ติดตามผลและแก้ปัญหาหลัก ๆ ในการทำกิจกรรม TQM

                5.  หาที่ปรึกษา (Consultant)  หากคิดว่าจำเป็น

                6.  กำหนด  Road Map ของการทำ TQM  และแผนงานหลัก

                7.  ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด

                8.  ดำเนินการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ของ TQM

                9.  ผู้บริหาระดับกลางตรวจสอบการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

                10.ผู้บริหารระดับสูงตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)  ผลการดำเนินงาน TQM เป็นระยะๆ

                11.ประเมินผลงานประจำปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ คือสิ่งเริ่มต้นจริง จริง

คำสำคัญ (Tags)#tqm#การบริหารองค์กร

หมายเลขบันทึก: 382288, เขียน: 06 Aug 2010 @ 14:56 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

น้องเก๋
IP: xxx.29.54.58
เขียนเมื่อ 

ยากทราบว่า TQM ใครเป็นคนเริ่ม หน.พาทำ หรือผู้บริหารสูงสุดพาทำ ตอบด้วยนะ

ดีดีครับ
IP: xxx.29.54.58
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับ ขอบคุณที่นำบทความดีๆ มานำเสนอครับ

suttaporn
IP: xxx.29.54.58
เขียนเมื่อ 

TQM เป็นปรัชญาการทำงานที่ทำได้ไม่ยาก และเป็นเครื่องมือที่จะนำมาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

แต่มีข้อแม้ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่อง นั้นหมายถึง

บริการลูกค้าให้พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงแก้ไขการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ทุกคนต้องร่วมกันทำงาน(ทุกคนจริงๆนะ)อย่างต่อเนื่อง

แค่นี้ก็ไปถึงดวงดาวแล้วจ๊ะ

วราภรณ์
IP: xxx.4.134.32
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความคิดเห็นคะ ขอแบ่งปันเพื่อนำไปทำข้อสอบเรียนปริญญาโทคะ