วิสัยทัศน์ คือ  ภาพหรือสภาพที่องค์กรเราจะเป็น

   ส่วนการมองภาพหรือสภาพที่ควรจะเป็นก็ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้บริหาร หรือผู้นำ หรือคนในองค์กรนั้น

   เป็นงัยครับ...คำง่าย ๆ พูดกันติดปาก แต่ความหมายนั้นจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก จรึงมั้ยครับ.