ตีท้ายครัว

  ติดต่อ

  การเยี่ยมเยียนบ้านเด็ก  

 

 ปัญหาอย่างหนึ่งที่โรงเรียนทั่วไปมักพบคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายคน เพียงลำพังการรู้จักกันแต่ในห้อง ไม่สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถของระดับสมองของเด็ก ต้องศึกษาถึงภูมิหน้าภูมิหลัง ฐานะของครอบครัวเด็ก ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนบ้าน การขาดเรียนของเด็กอันเนื่องมาจากเหตุใดเป็นต้น โรงเรียนบ้านพรุเล็งเห็นปัญหาและจะเข้าให้ถึงปัญหา จะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดกันจริงๆ จึงได้ทำโครงการเป็นของโรงเรียน ผลที่ตามมาเป็นที่พอใจมากคือ ครูทุกคนได้รู้จักนักเรียนของตัวเองดีขึ้น จากที่รู้จักกันเพียงลมๆแล้งๆ ครูได้รู้สภาพที่แท้จริงของนักเรียนก่อให้เกิดความเอ็นดูเด็กได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ครูได้นำหลักวิชาการให้นักเรียนได้พัฒนาบ้านเรือนเกี่ยวแก่การรักษาความสะอาดของร่างกาย บ้านและบริเวณบ้านซึ่งที่ได้พรำสอนกันแต่ในโรงเรียนนั้นยังไม่เพียงพอ มีการเข้าถึงในที่นอนกันเลยที่เดียวการออกเยี่ยมนั้นจะมีการให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าว่าคณะครูจะไปเยี่ยมบ้านเป็นรายชั้นในหนึ่งสัปดาห์ มีการนำโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเข้าไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับโรงเรียนปรุงอาหารให้เด็กกินกัน ซึ่งก็เป็นผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือความสัมพันธ์ชุมชน มีการให้เด็กช่วงชั้นที่2 (ป.5 6)เป็นพี่เลี้ยง และให้เป็นตัวแทนครูในการสอบถามปัญหาร่วมกับครู มีการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวนักเรียนและครอบครัว และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้เป็นผลในทางบวกต่อไป  การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงเช่นนี้ เคยส่งผลดีแก่โรงเรียนบ้านพรุมาแล้ว หากจะนำไปใช้ โรงเรียนบ้านพรุขอสนับสนุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน banpru1

หมายเลขบันทึก: 38112, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:19:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครอบครัว#เรียน#รู้#ประวัติ#สัมพันธ์#สัมผัส#เยี่ยมเยียน#ภูมิหลัง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)