จากปัญหา >>> พัฒนาครูอย่างไร ให้ส่งผลถึงผู้เรียน ? เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายโรงเรียนอาจจะไม่มีปัญหา แต่สำหรับผมแล้วรู้สึกค่อนข้างจะหนักใจพอสมควรกล่าวคือ โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นการใช้ระบบ ICT เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ครูที่มีอายุมาก ๆ น้อยคนที่สนใจใฝ่รู้ทางด้าน ICT พอโดนรุกเข้าหนัก ๆ ก็โดนสวนด้วยคำว่า "พี่อายุมากแล้ว เดี๋ยวเออรีนี้พี่ก็จะไปแล้ว" เมื่อกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ผมเองได้ทดลองระบบส่งงาน เอกสาร ถึงอีเมล์ของครูทุกคนโดยตรง ทุกคนต้องเปิดใช้อีเมล์ (เป็นระบบเมล์ภายในโรงเรียน ที่ทำขึ้นด้วย Linux RedHat 9.0 เพื่อใช่เป็น Mail Server ) จัดฝึกอบรมการใช้งาน ก็เกิดความรู้สึกว่าคุณครูเขาทำได้ สนุกสนาน เดี๋ยวนี้ โรงเรียนจึงหันมาใช้ระบบนี้ในการส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เดิมเป็นการส่งกระดาษเช่น หนังสือเวียน คำสั่ง ฯลฯ มาเป็นการส่งไฟล์ให้ทางอีเมล์ ผลที่เกิดขึ้นคือ ประหยัดงบประมาณค่ากระดาษ ,รวดเร็ว ,เป็นการฝึกให้ครูใช้เทคโนโลยีเป็น และมีการแนะนำให้นักเรียนส่งการบ้าน งานต่าง ๆ ที่คุณครูมอบหมายทางอีเมล์ด้วย ซึ่งบัดนี้โรงเรียนได้กำหนด/สร้างอีเมล์ให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนจำนวน 1500 อีเมล์เพื่องานดังกล่าวข้างต้น ต่อไปข้างหน้าอาจจะมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมอย่างไรบ้างมาติดตามกันต่อไปนะครับ